Библиотека

Библиотеката при Народно Читалище „Родопска просвета-1923” град Девин е създадена още със създаването на читалището.

Тя е разположена върху площ от 324 кв.м., която включва заемна зала, две читални и две книгохранилища.

От края на 2006 година в библиотеката е осигурен достъп до Интернет в помощ на библиотекарите, без обособяване на потребителски места.

Библиотеката при читалището работи за удовлетворяване на читателските търсения чрез различните форми и методи на справочно-библиографската и информационна дейност.

Тя е информационен център за община Девин, която е най-голяма на територията на областта. Услугите ни ползат и потребители от съседните общини Борино и Доспат. Ролята на библиотеката е да събира информацията и да я организира така, че обществото да може лесно да има достъп до нея и да я ползва за задоволяване на потребностите си.

Библиотечна дейност

Дейността се осъществява от читалищната библиотека, с книжен фонд в края на 2017 година - 41 185 тома и 11 периодични издания, получавани целогодишно.

Поставени задачи пред библиотеката

 • Обновяване на библиотечния фонд с нови информационни източници;
 • Използване на източници на електронен носител;
 • Осигуряване на достъп на гражданите до нова информация чрез информационни технологии;
 • Превръщането на библиотеката в съвременен, модерен обществен информационен център.
Година 2016 2017
Брой читатели 350 335
Посещения 4 550 4 459
Раздадени книги 4 236 4 601

Работното време на библиотеката е сутрин от 09.00 до12.00 часа и следобяд от 13.30 до 17.30 часа, като пряко ангажирани за дейността са двама библиотекари.

Читалищната библиотека е одобрена за изпълнение на проект по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”, етап – 2009. Споразумението за сътрудничество бе официално подписано на 25.01.2010 г. от кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев и Председателя на читалището – г-жа Татяна Димитрова в присъствието на представители на НЧ „Светлина” – с. Гьоврен и НЧ „Отец Паисий” – с. Селча и г-жа Сийка Михайлова – гл. експерт „Образование, култура, спорт и младежки дейности”.

Очакванията са чрез изпълнението на проекта библиотеката да бъде оборудвана с достатъчен брой компютри и други технически средства, за публичен достъп от потребители.

В библиотеката се извършват библиотечни екскурзии с цел запознаване на учениците с разположението на библиотечния фонд и работата със справочната литература и каталозите.

Бележити дати и годишнини са отбелязвани с кътове, витрини, изложби на литература.

  Провеждани са викторини, рецитали, открити уроци, тържества, конкурси и уебинари:

 • 130 г. от рождението на Васил Левски с 5 класове от СУ „Христо Ботев” 
 • 130 г. от Освобождението на България с ученици от пансион „Васил Левски” в гр. Девин.
 • По случай Седмицата на детската книга и изкуствата за деца: Детски рецитал "Моята книжка" и сценки "Книжката и Ежко Бежко", "За буквите", "Пеперудена магия" и др.
 • Открит урок по родолюбие с ученици от 4 клас на СУ "Христо Ботев"
 • Открит урок "Пещерите в България"
 • Открит урок "Училищното дело в Родопите" с ученици от 7"в" клас на СУ "Христо Ботев"
 • Открит урок  "Запознаване с правилника на библиотеката, работа с каталози и запазване на библиотечните фондове" с ученици от 9 клас на ПГ "Ал Попов"
 • Открит урок "История на Средновековието за Европа" с ученици от 8 клас при ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" кв. Настан, гр. Девин
 • Открит урок "Моята безопасност в Интернет" с деца от ЦОП "Слънчо"
 • Тържество за 1 ноември "Да опознаем българските будители" с ученици от 7 клас при СУ "Христо Ботев"
 • Кът за Ангел Каралийчев, драматизация на произведението му "Майчина сълза" от група "Калинка" при ОДЗ "Изворче"
 • Детски презентации с пословици и поговорки, рецитал от стихове представени от деца на ОДЗ "Здравец"
 • Викторина "Нашето читалище" с ученици от 6"б" клас на СУ "Христо Ботев"
 • Викторина за народните будители с ученици от 6"а" клас на СУ "Христо Ботев"
 • Презентация на тема"Мартеницата-израз на най-българската традиция, преминала през вековете и комерсиализацията ѝ в нашето съвремие" с ученици от 6"б" клас на СУ "Христо Ботев"
 • Презентация и рецитал посветен на Васил Левски "Апостолът на свободата - най-светлият образ в българската история" с ученици от 6"а" и 6"б" клас при СУ "Христо Ботев"
 • Конкурс за ученическо есе на тема "Моят роден край"
 • Конкурс за ученическо есе на тема "Защо се гордея, че съм родопчанин"
 • Конкурс за ученическо есе, разказ, стихотворение на тема "Моята родина България"
 • Уебинар с безработни лица на тема "Възможности за подпомагане на безработни лица чрез Агенцията на заетостта за започване на работа. Кандидатстване за работа"
 • Уебинар на тема "Влез в час с данъците" с ученици от 10 и 11 к на ПГ "Ал. Попов"
 • Представяне на книги:

 • "Сезони – стихове и гатанки за деца" на Емил Енчев
 • "Девин - минало, настояще и бъдеще" на Елена Василева
 • "Последната изповед на Апостола" на Светозар Казанджиев
 • "Тарпани" на писателя и драматурга Димитър Атанасов
 • "Гладиаторът Хайтов" на Елена Хайтова
 • "Орфей - зора за бъдното" на Никола Гигов
 • "Родопската песен в моя живот" на Димитър Ташков
 • "Спартак - вулканът на свободата" на Никола Гигов
 • "Реликви от Първата световна война" на РИМ "Стою Шишков" - Смолян
 • "Преди забравата", "Из стръмнините на България", "Някъде там" и "Сърце на длан" на Румен Стоичков
 • "Моят род Карови" на Тодор Каров
 • "Писменият албум на Тасо" на Анастас Куртев

Традиция стана Седмица на детската книга и изкуството за деца през м.април с изложби на детска литература, викторини,  срещи на най-малките читатели с любими детски герои и Деня на ученическото самоуправление "Библиотекар за един ден" през м. май.

Всяка година се организират колективни посещения на първите класове на училищата за запознаване с библиотеката и привличането им като читатели.

 

От 2009 г. библиотеката при Народно читалище "Родопска просвета - 1923" град Девин е включена в Програма "Българските библиотеки - място за достъп до информация и комуникация за всеки, 2009-2013 г."

Програмата започна през 2008/9 г. с партньори: Министерство на културата, Национално сдружение на общините, Фондация "Бил и Мелинда Гейтс" и читалищата.

През 2009 г. се направи подбор на целевите библиотеки. Анкетирани бяха 2 351, от които 900 библиотеки бяха одобрени на І етап с предвидена субсидия от Фондация "Бил и Мелинда Гейтс".

Община Девин подкрепи на І етап 7 библиотеки, от които бяха одобрени 3, една от които е нашата библиотека. Подписа се четиристранен договор за сътрудничество по Програмата между Министерство на културата, Фондация "Бил и Мелинда Гейтс", Община Девин и НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин.

За осъществяването на тази Програма бяха заделени средства от бюджета на читалището в размер на

4 156.85 лв. за създаването на необходимите условия и изисквания от самата програма (необходимо отопление, ел. инсталация, помещения и оборудвани работни места за посетители).

Читалищната библиотека играе важна роля като общодостъпно място за срещи и контакти. Потребители са: ученици, студенти, специалисти в различни области, както и гости на града. Със създаването на информационния център всички ползватели ще могат да задоволят своите потребности в интернет пространството.

Оборудването на информационния център се извърши на 26.11.2010 г. с 13 настолни компютъра със слушалки и камери, лаптоп, мултимедия с проектор и екран, мултифунционално устройство (принтер, скенер, копир и факс) и цветен лазерен принтер. На разположение на посетителите са оформени 10 работни места. Потребителите са много доволни от новите придобивки и всеки ден ги използват.

Библиотекарите ще имат възможност да повишат своята квалификация чрез обучение в 4 модула, което се очаква да стартира в началото на 2011 г.

Библиотеките имат важна роля в организирането на информация за хората в местната общност.Разрастването на интернет и световната компютърна мрежа прави по-лесно намирането на много видове информация.

Радваме се, че библиотеката при НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин е част от Програмата "Българските библиотеки - място за достъп до информация и комуникация за всеки, 2009-2013 г."

През 2011 г. библиотеката беше обучителен център за библиотечни специалисти от общините Девин, Борино и Доспат по Програма Глоб@лни библиотеки - България.

Проведоха се 7 обучения по различни тематични направления:

04-09 април 2011 - Участие на 10 библиотекари по тематично направление "Информационни и комуникационни технологии - част 1" с обучител Пламен Чингаров

13-17 юни 2011 - Участие на 10 библиотекари по тематично направление "Информационни и комуникационни технологии - част 2 " с обучител Пламен Чингаров

24-28 октомври 2011 - Участие на 15 библиотекари по тематично направление "Организация и управление на работата в обществената библиотека" с обучител Йорданка Вълчева

02-04 ноември 2011 - Участие на 16 библиотекари по тематично направление " Застъпничество и управление на проектен цикъл" с обучител Диана Андреева

21-25 ноември 2011 - Участие на 10 библиотекари по тематично направление " Услуги в модерната библиотека - част 1" с обучител Елена Деянова

28 ноември -03 декември 2011 - Участие на 15 библиотекари по тематично направление " Общуване и работа с потребители и общности" с обучител Гинка Милова

05-09 декември 2011 - Участие на 10 библиотекари по тематично направление " Услуги в модерната библиотека - част 2" с обучител Елена Деянова

 

Всички участници в обученията получиха Удостоверения за завършено обучение.

 

2013 година

Месец януари

Открит урок "Пещерите в България"

На 29.01.2013 г. се проведе открит урок "Пещерите в България" с участници ученици от 5 до 8 клас от кръжок "Пещерно дело" при ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Девин, кв. Настан с ръководител Диана Чаушева.
Учениците ползваха справочна литература и интернет за да подготвят своите теми, след което ги представиха пред аудиторията.

Месец февруари

В памет на Васил Левски

На 19 февруари 2013 г. в библиотеката на НЧ "Родопска просвета - 1923" се проведе тържество послучай 140 г. от гибелта на Васил Левски.

В залата бе организирана изложба от книги и рисунки на ученици от Кръжока по изобразително изкуство към читалището.

Участие в тържеството взеха ученици от 7 клас на СОУ "Христо Ботев", които представиха живота на Левски с исторически факти, стихове и презентация.

Гости бяха учители, родители и активни читалищни деятели.

26.02. - Уебинар с безработни от Бюро по труда - гр. Девин на тема "Възможности за подпомагане на безработни лица чрез Агенция на заетостта за започване на работа. Кандидатстване за работа".

Библиотеката получава информация от Координационен  регионален център в гр. Смолян за свободни работни места на територията на Община Девин.

Месец март

21.03. - Информационна среща на библиотекарите от общини Девин, Борино и Доспат с представители на Областен информационен център.

Месец април

10-12 април 2013 г. - Обучение на 10 библиотекари по тематично направление "Надграждащо обучение по е-услуги в библиотеката" с обучител Румяна Василева

22-26 април 2013 г. - Мероприятия, посветени на 90 години от създаването на читалището и Седмицата на детската книга и изкуствата за деца:

23.04. - Програма представена от група "Калинка" от ОДЗ "Изворче"с учителки г-жа Мария Василева и г-жа Невена Стоева пред публика от първите класове на СОУ "Христо Ботев" и ОДЗ кв. Настан в библиотеката

25.04. - Библиотечна екскурзия с деца от ОДЗ "Здравец" град Девин и представяне на детски презентации в читалнята на библиотеката

Месец юни

3.06. - Викторина "Нашето читалище" с ученици от VI "б" клас на СОУ "Христо Ботев" 

3-5.06. - Обучение на библиотекари от общини Девин, Борино и Доспат по Програма "Глоб@лни библиотеки - България", Тематично направление "Надграждащо обучение по ИКТ" с обучител Пламен Чингаров

10-21.06. - Обучение по ИКТ за 5 граждани със специални потребности с обучител Станислава Захова и Партньорска организация "Съюз на слепите" - гр. Смолян

 

Влез в час с данъците

На 11 и 12 юни 2013 г. се проведе уебинар в библиотеката  с ученици от 10 и 11 клас на Професионална гимназия "Александър Попов". Представена им бе презентация на тема "Влез в час с данъците" от г-жа Нели Чавдарова - пиар на ТД на НАП - Смолян. Представената презентация беше подготвена по много достъпен и разбираем за учениците начин. Участниците изказаха задоволство, че с тази презентация ще надградят своите познания. Учениците изказват благодарност и към Ръководството на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" за дадената възможност чрез тези иновативни методи да се провеждат уебинари по различни теми със специалисти-консултанти.

Месец октомври

Отчетна среща по проект "Девин в периодичния печат - онлайн е-справочник"

На 30.10.2013 г. в библиотеката на ОНЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин се състоя информационна среща за отчитане на проекта "Девин в периодичния печат - онлайн е-справочник", спечелен по Грантова схема за финансиране на иновативни проекти 2013 г. на Програма "Глобални библиотеки - България". На срещата присъстващите се запознаха чрез презентация за дейностите по проекта, представи се и надграждането на уеб-сайта на читалището в секция "Библиотека". Направената препратка от сайта на Община Девин www.devin.com към този е-справочник и дигитална колекция ще популяризира новата услуга на библиотеката за по-широк кръг потребители, не само за местната общност.

2014 година

Месец април

Седмица на детската книга и изкуствата за деца

Изложба на детски книги

От 17 април до края на месеца в библиотеката беше подредена изложба на детска литература от 68 тома на писателите, навършваши годишнини: 85 г. - Йордан Радичков, 215 г. - Александър Пушкин, 245 г. - баснописеца Иван Крилов. Изложбата беше разгледана от читатели, ученици и деца от детските градини.

 

Среща с детския писател Борко Бърборко и представяне на изложба от карикатуриста Николай Арнаудов

На 23 април в салона на читалището, ул."Александър Костов" №10 от 11.00 часа, децата от 3 и 4 клас на СОУ "Христо Ботев" имаха среща с детския писател Борко Бърборко (Борислав Ганчев) и карикатуриста Николай Арнаудов. Писателят представи своите произведения "От зима до есен с усмивка и песен" - стихчета и гатанки, смешни стихчета "Зорко супермен", стихове за непослушковци и деца със смешни именца, "Какъв да стана" - стихчета и гатанки за професии и празници. 

Николай Арнаудов представи свои карикатури. Децата четоха гатанки и даваха отговори. 

Срещата беше вълнуваща и интересна. Децата представиха свои стихове пред авторите, които раздадоха автографи.

 

Сценки, песни и стихчета, представени от децата но ОДЗ "Здравец" и ОДЗ "Изворче"

На 24 април от 10.30 часа в салона на читалището, ул."Ал. Костов" №10 в присъствието на 1 и 2 клас на СОУ "Христо Ботев" децата от ОДЗ "Изворче" представиха драматизацията "Под гъбката" от група "Бонбон" с учители Стефка Борисова, Елисавета Букова и помощник Севда Кабакова. Драматизация на част от приказката "Спящата красавица" представи група "Мечо Пух" с учители Сабина Исаева, Румяна Василева и помощник Ирина Чавдарова.

Децата от ОДЗ "Здравец" представиха стихотворенията "Книжко моя" в изпълнение на Емануела Кинина и "Книжчице ле моя" в изпълнение на Александър Кокутев,музикална игра "Ало, ало слънчице", родопски песни със съпровод на гайда от Емил Казалиев представиха група "Петле" с учители Василка Чавдарова, Светла Чаушева и помощник възпитател Елена Солакова.

Група "Знам и мога" с учители Тинка Кисьова, Светлана Кавалска и Сълза Хаджиева представиха стихотворение и разкази за книгата от писателката Дора Габе.

Представлението завърши с китка от народни песни "Детенце хубаво".

Срещата премина при много голям интерес при пълен читалищен салон. 

Месец септември

"Чети с мен" - кампания на Министерство на културата под патронажа на Президента на Република България Росен Плевнелиев

На 28.09.2014 г. (неделя) библиотеката при НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин се присъеди към стартиралата кампания "Чети с мен". Мотивите за това събитие са да се постави национален рекорд по най-много хора, четящи едновременно на едно и също място и така да се присъединим към всички съседни и далечни страни по света, които са правили подобни събития. Причините са по-амбициозни - да покажем заедно, че четенето може да е страст, удоволствие, необходимост, важно и полезно занимание.

Библиотеката беше отворена за жителите и гостите на Девин през целия ден с посещения от 15 души, от които 3 деца.

Теменужка Алова - журналист от "Радио Девин" взе интервю от присъстващите и от библиотекар Мария Боярова относно посещенията, раздадените книги, жанра на литературата за четене, най-малкия и най-възрастния читател за 2014 г., първия вестник и първата книга - притежание на библиотеката, какво представлява "Девин в периодичния печат - онлайн е-справочник" - необходимост и потребност от използване и др.

По този начин библиотеката се включи в кампанията за насърчаване на четеното и повишаване на грамотността сред всички възрастови групи.

2015 година

Месец март

Презентация на тема "Мартеницата - израз на най-българската традиция,преминала през вековете и комерсиализацията й в нашето съвремие"

Презентацията беше подготвена от ученици от 6"б" клас на СОУ "Христо Ботев" с класен ръководител Теменужка Командарева. На 5 март 2015 г. от 13.00 ч. бе представена в библиотеката пред аудитория - ученици от 6"а" и 6"в" клас с класни ръководители Цонка Кафеджиева и Зорка Кафеджиева, представители на община Девин, читалищни служители, гости и граждани на гр. Девин.

Тържеството бе открито с кратко слово от библиотекаря Мария Боярова. 

Учениците от 6"б" клас представиха много подробна и нагледна с богат снимков материал презентация на поставената тема.

Поздравителен адрес и  подаръци за учениците от община Девин поднесе г-жа Капка Бешева.

От НЧ "Родопска просвета - 1923" децата бяха наградени с грамота за отлично представяне и подаръци за положения труд.

Накрая всички присъстващи бяха закичени с мартеници и почерпени с бонбони.

 

Информационна среща с представители на Областен информационен център - гр.Смолян

Срещата се проведе на 30 март от 10.30 ч. в библиотеката. Радостина Николова - управител  и Ангел Безергянов - експерт "Комуникация, информация и логистика" от ОИЦ - гр.Смолян представиха Индикативни годишни работни програми за 2015 г. на оперативните програми като се акцентира върху предстоящите инициативи на мрежата от Областни информационни центрове в страната. Присъстваха представители на читалища от община Девин, както и учители от СОУ "Христо Ботев", ОДЗ "Изворче" и др.

 

Месец април

Седмица на детската книга и изкуствата за деца (20-24 април 2015)

Изложба на детска литература

От 18 април до края на месеца в библиотеката беше подредена изложба от детска литература. На 21 април 2015 г. ученици от 1 до 3 клас от СОУ "Христо Ботев" заедно с класните си ръководители посетиха библиотеката и разгледаха подредената изложба с огромен интерес. Библиотекарите Мария Боярова и Савка Юрукова ги запознаха с правилата на библиотеката, как се става читател, подредбата и разположението на книгите и др.

 

Среща с писателката Елена Деянова

На 23 април 2015 г. от 11.00 ч. Елена Деянова от гр. Пазарджик представи детската си книжка "Медунко" по много интересен и достъпен начин с гатанки, въпроси и песнички пред аудитория група "Бон Бон" от ОДЗ "Изворче" с учители Стефка Борисова и Елисавета Букова и група "Знам и мога" от ОДЗ "Здравец" с учители Тинка Кисьова и Светлана Кавалска. Децата отговаряха на зададените въпроси с голямо въодушевление и възторг, пяха, играха,  танцуваха. На финала на срещата поздравиха всички присъстващи със стихчета и песнички. Всички деца получиха книжки за оцветяване -  подаръци от община Девин.

 

Информационна среща с представители на Областен информационен център - гр. Смолян

Срещата се състоя на 21 април 2015 г. в библиотеката. Радостина Николова - управител и Ангел Безергянов - експерт "Комуникация, информация и лигистика" в ОИЦ-гр. Смолян представиха насоките за кандидатстване по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП" по Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020. Основната цел на срещата беше да се представят резултати от Националната кампания "Да създадем ЗАЕДНО България 2020" и обсъждане на конкретни възможности за осъществяване на предложенията от проведената анкета чрез оперативните програми - какво гражданите искат да се промени в тяхното населено място.

Месец май

Издаване на сборник "Приказки с поука писани от деца за деца" по повод Националната библиотечна седмица под надслов "Библиотеките - вдъхновение и учене през целия живот за всички"

По повод Националната библиотечна седмица (11-15 май 2015) библиотеката при читалището издаде сборник "Приказки с поука писани от деца за деца" измислени или преразказани с рисунки на деца от група "Бон Бон" при ОДЗ "Изворче" с учители Елисавета Букова и Стефка Борисова. Сборникът съдържа 13 приказки, написани от 14 деца.

На 12 май 2015 г. от 10.30 ч. в една от читалните на библиотеката сборникът с приказки беше представен пред аудитория - децата от група "Бон Бон", техните родители, представители на община Девин, граждани и гости на гр. Девин.

Младите автори бяха наградени с грамоти, а като подарък всяко дете от групата получи сборника "Приказки с поука писани от деца за деца".

 

Посещение в библиотеката на деца от група "Калинка", кв. "Саята", филиал на ОДЗ "Здравец"

На 27 май 2015 г. децата от група "Калинка" с учители Роза Адърова и Мария Кирова за пръв път посетиха библиотеката. Библиотекарите Савка Юрукова и Мария Боярова ги запознаха с това как се става читател, с колко тома литература разполага библиотеката, правилата на библиотеката. Децата разгледаха детски книжки, рецитириха стихотворения, пяха песнички. Накрая срещата завърши със снимки за спомен.

Месец август

Посещение на подготвителна група за първи клас от ОДЗ "Здравец"

На 5 август 2015 г. подготвителна група за първи клас от ОДЗ "Здравец" с учител Роза Адърова  посетиха библиотеката. 12 деца бяха запознати от библиотекаря Мария Боярова с условията да бъдеш читател и разположението на литературата в библиотеката. Децата разгледаха детски кножки - приказки и енциклопедии.

Месец октомври

Дарение от издателство "Захарий Стоянов" - гр. София

През месец октомври 2015 г.  Иван Гранитски - директор на издателство "Захарий Стоянов" дари на библиотеката 91 тома литература - детска, художествена, биографична, обществено-политическа и историческа на стойност 982.40 лв.

 

Практикум на тема "Приложението на Новите нормативни документи по библиотечно дело"

На 14 октомври 2015 г. Фондация "Глобални библиотеки - България" и Регионална библиотека - Смолян организираха еднодневен практикум на тема "Приложението на Новите нормативни документи по библиотечно дело - Наредба №3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд и Стандарт за библиотечно-информационно обслужване в общодостъпните библиотеки".

Практикумът се проведе в библиотеката на НЧ "Родопска просвета - 1923" с библиотекарите от общини Девин, Борино и Доспат.

2016 година

Месец април

Седмица на детската книга и изкуствата за деца

По случай Седмица на детската книга и изкуствата за деца както и Световния ден на книгата в библиотеката при НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин се проведоха следните мероприятия:

18.04.2016 г. и 20.04.2016 г. - посещение на ученици от 1-те и 5-те класове на СОУ "Христо Ботев". Беше им направена библиотечна екскурзия - запознаване с правилата на библиотеката, разположение на литературата по отрасли на знанието. Посетиха и читалнята, където разгледаха организираната изложба на детска литература.

19.04.2016 г. и 21.04.2016 г. - посещение на пет групи деца от ОДЗ "Изворче" и ОДЗ "Здравец". Децата бяха запознати с някои от правилата на библиотеката, разгледаха изложбата на детска литература, както и рисунки на приказни герои. На мултимедията им беше прожектирана приказката "Косе Босе" от Ран Босилек - любим детски автор, на който тази година отбелязваме 130 години от рождението му.

Децата изнесоха кратка програма, която са подготвили специално за книгата - стихчета и песнички. Те получиха грамота и книжка с приказки за всяка група.

Наградени бяха две деца с книжка и грамота за "Най-малък читател на библиотеката" и "Най-активен читател на библиотеката". 

Месец май

Годишни награди за библиотечна дейност

По повод професионалният празник на библиотекарите и информационните специалисти 11 май, официално тържество се проведе в Регионална библиотека "Николай Вранчев", на което присъстваха библиотечни специалисти от област Смолян.

Официален гост на празника беше Зам. областния управител Андриян Петров, който обяви резултатите от конкурса за "Библиотека" и "Библиотекар" за 2015 година, организиран от Областна администрация - Смолян и Регионална библиотека "Николай Вранчев".

Щастливи сме, че в категория "Библиотека на годината" заслужена награда за високи постижения спечели библиотеката ни при НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин с библиотекари Савка Юрукова и Мария Боярова.

Библиотеката получи награда - отличителна грамота и ваучер на стойност 100 лв., с който ще бъдат закупени книги от книжарница "Приятели" в гр. Смолян. 

"Библиотекар" за един ден

На 12 май 2016 г. от 10 ч. в библиотеката при НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин учениците от 6 "б" клас на СОУ "Христо Ботев" - Боряна Командарева, Виктория Семчева и Маноела Трендафилова с класен ръководител г-жа Роза Кафеджиева и съдействието на г-жа Минка Мартинова упражниха професията "Библиотекар" за един ден.

Библиотекарят Савка Юрукова ги запозна с работата в библиотеката. Учениците обслужваха читатели като търсеха и записваха книги. Много бързо възприеха и влезнаха отговорно в ролята на Библиотекар.

Тази иновативна инициатива беше съвместно с Директора на СОУ "Христо Ботев" град Девин - г-жа Красимира Георгиева.

2017 година

Месец февруари

Библиотечна екскурзия и открит урок "История на Средновековието за Европа" 

На 15.02.2017 г. от 13.30 ч. библиотеката посетиха 9 ученика от 8 клас при ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" град Девин, кв. Настан с преподавател по история г-жа Веселинка Петрова.

Мария Боярова - библиотекар при НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин запозна учениците с разположението на литературата в библиотеката, Правилника на библиотеката, как се работи с каталози и по какъв начин се запазва библиотечния фонд.

В справочна зала учениците проведоха своят открит урок на тема "История на Средновековието за Европа".

 

Презентация и рецитал посветен на Васил Левски "Апостолът на свободата - най-светлия образ в българската история"

На 16.02.2017 г. от 14.00 ч. на организирано тържество от НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин, ученици от 6"а" и 6"б" клас при СУ "Христо Ботев" с класни ръководители Минка Мартинова и Любка Христоскова представиха в библиотеката презентация и рецитал "Апостолът на свободата - най-светлия образ в българската история" по случай 144 години от обесването на Васил Левски. Присъстваха ученици, читалищни деятели, бивши и настоящи учители, представители от община Девин. Г-жа Татяна Димитрова - Председател на читалището, г-жа Васка Ангелова и г-жа Спаска Касапова благодариха на класните ръководители и учениците за отличното представяне, като им пожелаха да носят духа на Левски в сърцата си, да бъдат родолюбиви и горди българи.

Надежда Башова - Секретар на НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин връчи на учениците грамоти за участие и парична награда. Грамоти и парични награди от Кмета и Зам. кмета на община Девин връчи г-жа Капка Бешева-Рахнева. Получените парични средства учениците са решили да дарят за лечението на ученичката от 12 клас от СУ "Христо Ботев" - Атанаска Тарашева.

Месец април

Седмица на детската книга и изкуствата за деца(24-28.04.2017 г.)

По повод Седмица на детската книга и изкуствата за деца в библиотеката при НЧ "Родопска просвета - 1923" се проведоха следните мероприятия:

 

26-27.04. - Посещение на групи "Звездичка" и "Петле" при ДГ "Здравец" и групи "Бон Бон" и "Мечо Пух" при ДГ "Изворче", които разгледаха подготвената изложба от детска литература. Бяха им презентирани с мултимедията детските приказки "Грозното патенце", "Червената шапчица", "Медената питка" и др. Децата благодариха за доброто посрещане като декламираха стихчета за  буквите и книжката.

 

27.04. - Посещение на ученици от 1-те класове при СУ "Христо Ботев". Мария Боярова - библиотекар ги запозна с правилника на библиотеката, разположение на книгите по отрасли, начин на записване на читатели. Учениците разгледаха с интерес изложбата от детска литература.Презентирани им бяха любими детски приказки "Дядовата ръкавичка", "Трите прасенца" и др.

 

27.04. - Среща на ученици от 2-те класове при СУ "Христо Ботев" с детската писателка Нели Маргаритова. Учениците разгледоха изложбата от детска литерлатура, а библиотекаря Мария Боярова ги запозна с правилника на библиотеката, разположение на книгите по отрасли. Нели Маргаритова проведе приятелска и интересна среща с децата, които ѝ бяха и помощници при представяне на илюстрации от нейни детски книжки със стихчета. Тя им прочете някои стихотворения, след което децата любопитно задаваха въпроси "Как се пише книга?", "Как се издава?", "Кой прави илюстрациите?", на които авторката отговаряше изчерпателно.

Месец май

"Библиотекар за един ден"

На 09.05.2017 г. - Деня на ученическото самоуправление учениците Виктория Коруева от 8"п" клас и Николай Милев от 11"б" клас при СУ "Христо Ботев" упражниха професията "Библиотекар" за един ден. Библиотекаря Мария Боярова ги запозна с работата в библиотекара, след което учениците обслужваха читатели, попълваха читателски карти и помагаха при избора на книги. За своето старание бяха наградени с грамоти от читалището.

Месец август

Посещение на ученици по проект на община Девин за допълнително обучение по български език и литература

На 02 и 18.08.2017 г. библиотеката посетиха ученици по проект на община Девин за допълнително обучение по български език и литература с учител Роза Адърова и помощник Милена Иванова. Библиотекарите Савка Юрукова и Мария Боярова им изнесоха открит урок за подредбата на книгите по отдели, търсене в каталози и др. Децата разгледаха и четоха детски книжки, като задаваха и доста въпроси, на които им беше отговаряно доста изчерпателно. Поздравиха служителите в читалището с детски стихчета и песнички. 

Месец октомври 

Тържество под надслов "Да опознаем българските будители"

На 30.10.2017 г. от 14.00 ч. в библиотеката се проведе тържество с ученици от 7-те класове при СУ "Христо Ботев" с класни ръководители Минка Мартинова и Люба Христоскова по повод 1 ноември - Деня на народните будители. Учениците бяха подготвили рецитал и презентация за будителите, които представиха пред аудитория от учители - бивши и настоящи, представители на община Девин, читалищни дейци, граждани на гр. Девин и др. Тържеството откри библиотекаря Мария Боярова, след което Секретаря на читалището - Надежда Башова изнесе кратко слово за българските будители. Децата изнесоха рецитал, след това беше представена и презентацията. От НЧ "Родопска просвета - 1923" учениците бяха наградени с грамоти и парични награди.

Месец ноември

Посещение на библиотеката от ученици при ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" кв. Настан, гр. Девин

На 29.11.2017 г. от 14.30 ч., 11 ученика от 6 и 7 класове при ОУ"Св. Св. Кирил и Методий" кв. Настан, гр. Девин с преподавател Веселина Петрова посетиха библиотеката. Беше им направена библиотечна екскурзия от библиотекарите Савка Юрукова и Мария Боярова, които ги запознаха с правилника на библиотеката, разположение на книгите по отдели, търсене в каталози и др.