Библиотека

Библиотеката при Народно Читалище „Родопска просвета-1923” град Девин е създадена още със създаването на читалището.

Тя е разположена върху площ от 324 кв.м., която включва заемна зала, две читални и две книгохранилища.

От края на 2006 година в библиотеката е осигурен достъп до Интернет в помощ на библиотекарите, без обособяване на потребителски места.

Библиотеката при читалището работи за удовлетворяване на читателските търсения чрез различните форми и методи на справочно-библиографската и информационна дейност.

Тя е информационен център за община Девин, която е най-голяма на територията на областта. Услугите ни ползат и потребители от съседните общини Борино и Доспат. Ролята на библиотеката е да събира информацията и да я организира така, че обществото да може лесно да има достъп до нея и да я ползва за задоволяване на потребностите си.

Библиотечна дейност

Дейността се осъществява от читалищната библиотека, с книжен фонд в края на 2018 година - 41 333 тома и 11 периодични издания, получавани целогодишно.

Поставени задачи пред библиотеката

 • Обновяване на библиотечния фонд с нови информационни източници;
 • Използване на източници на електронен носител;
 • Осигуряване на достъп на гражданите до нова информация чрез информационни технологии;
 • Превръщането на библиотеката в съвременен, модерен обществен информационен център.
Година 2017 2018
Брой читатели 335 324
Посещения 4 459 3 908
Раздадени книги 4 601 4 398

Работното време на библиотеката е сутрин от 08.00 до12.00 часа и следобяд от 13.30 до 17.30 часа, като пряко ангажирани за дейността са двама библиотекари.

Читалищната библиотека е одобрена за изпълнение на проект по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”, етап – 2009. Споразумението за сътрудничество бе официално подписано на 25.01.2010 г. от кмета на Община Девин – инж. Здравко Василев и Председателя на читалището – г-жа Татяна Димитрова в присъствието на представители на НЧ „Светлина” – с. Гьоврен и НЧ „Отец Паисий” – с. Селча и г-жа Сийка Михайлова – гл. експерт „Образование, култура, спорт и младежки дейности”.

Очакванията са чрез изпълнението на проекта библиотеката да бъде оборудвана с достатъчен брой компютри и други технически средства, за публичен достъп от потребители.

В библиотеката се извършват библиотечни екскурзии с цел запознаване на учениците с разположението на библиотечния фонд и работата със справочната литература и каталозите.

Бележити дати и годишнини са отбелязвани с кътове, витрини, изложби на литература.

  Провеждани са викторини, рецитали, открити уроци, тържества, конкурси и уебинари:

 • 130 г. от рождението на Васил Левски с 5 класове от СУ „Христо Ботев” 
 • 130 г. от Освобождението на България с ученици от пансион „Васил Левски” в гр. Девин.
 • По случай Седмицата на детската книга и изкуствата за деца: Детски рецитал "Моята книжка" и сценки "Книжката и Ежко Бежко", "За буквите", "Пеперудена магия" и др.
 • Открит урок по родолюбие с ученици от 4 клас на СУ "Христо Ботев"
 • Открит урок "Пещерите в България"
 • Открит урок "Училищното дело в Родопите" с ученици от 7"в" клас на СУ "Христо Ботев"
 • Открит урок  "Запознаване с правилника на библиотеката, работа с каталози и запазване на библиотечните фондове" с ученици от 9 клас на ПГ "Ал Попов"
 • Открит урок "История на Средновековието за Европа" с ученици от 8 клас при ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" кв. Настан, гр. Девин
 • Открит урок "Моята безопасност в Интернет" с деца от ЦОП "Слънчо"
 • Открит урок "Пролетните празници - Лазаровден и Цветница" с ученици от 6 и 7 клас при ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" град Девин, кв. Настан
 • Тържество за 1 ноември "Да опознаем българските будители" с ученици от 7 клас при СУ "Христо Ботев"
 • Тържество на тема "140 години свободна България" с ученици от 8 клас при СУ "Христо Ботев"
 • Кът за Ангел Каралийчев, драматизация на произведението му "Майчина сълза" от група "Калинка" при ОДЗ "Изворче"
 • Детски презентации с пословици и поговорки, рецитал от стихове представени от деца на ОДЗ "Здравец"
 • Викторина "Нашето читалище" с ученици от 6"б" клас на СУ "Христо Ботев"
 • Викторина за народните будители с ученици от 6"а" клас на СУ "Христо Ботев"
 • Презентация на тема"Мартеницата-израз на най-българската традиция, преминала през вековете и комерсиализацията ѝ в нашето съвремие" с ученици от 6"б" клас на СУ "Христо Ботев"
 • Презентация и рецитал посветен на Васил Левски "Апостолът на свободата - най-светлият образ в българската история" с ученици от 6"а" и 6"б" клас при СУ "Христо Ботев"
 • Презентация на тема "Девин - назад във времето"
 • Конкурс за ученическо есе на тема "Моят роден край"
 • Конкурс за ученическо есе на тема "Защо се гордея, че съм родопчанин"
 • Конкурс за ученическо есе, разказ, стихотворение на тема "Моята родина България"
 • Уебинар с безработни лица на тема "Възможности за подпомагане на безработни лица чрез Агенцията на заетостта за започване на работа. Кандидатстване за работа"
 • Уебинар на тема "Влез в час с данъците" с ученици от 10 и 11 к на ПГ "Ал. Попов"
 • Представяне на филм за Васил Левски
 • Спектакъл "Девин - наша гордост" с ученици от 10 клас при СУ "христо Ботев"
 • Представяне на книги:

 • "Сезони – стихове и гатанки за деца" на Емил Енчев
 • "Девин - минало, настояще и бъдеще" на Елена Василева
 • "Последната изповед на Апостола" на Светозар Казанджиев
 • "Тарпани" на писателя и драматурга Димитър Атанасов
 • "Гладиаторът Хайтов" на Елена Хайтова
 • "Орфей - зора за бъдното" на Никола Гигов
 • "Родопската песен в моя живот" на Димитър Ташков
 • "Спартак - вулканът на свободата" на Никола Гигов
 • "Реликви от Първата световна война" на РИМ "Стою Шишков" - Смолян
 • "Преди забравата", "Из стръмнините на България", "Някъде там" и "Сърце на длан" на Румен Стоичков
 • "Моят род Карови" на Тодор Каров
 • "Писменият албум на Тасо" на Анастас Куртев
 • "Боже, защо Господ лъже?", "Аллах, милост нямаш ли?", "Любиш ли, ти Бог си!", "Орисани да избираме!" на Нидал Алгафари
 • Творческа вечер "Стих и песен" на Емил Енчев
 • "Цената на мечтите " на Едуард Сариев

Традиция стана Седмица на детската книга и изкуството за деца през м.април с изложби на детска литература, викторини,  срещи на най-малките читатели с любими детски герои, Деня на ученическото самоуправление "Библиотекар за един ден" през м. май и Националната седмица на четенето през м. октомври.

Всяка година се организират колективни посещения на първите класове на училищата за запознаване с библиотеката и привличането им като читатели.

 

От 2009 г. библиотеката при Народно читалище "Родопска просвета - 1923" град Девин е включена в Програма "Българските библиотеки - място за достъп до информация и комуникация за всеки, 2009-2013 г."

Програмата започна през 2008/9 г. с партньори: Министерство на културата, Национално сдружение на общините, Фондация "Бил и Мелинда Гейтс" и читалищата.

През 2009 г. се направи подбор на целевите библиотеки. Анкетирани бяха 2 351, от които 900 библиотеки бяха одобрени на І етап с предвидена субсидия от Фондация "Бил и Мелинда Гейтс".

Община Девин подкрепи на І етап 7 библиотеки, от които бяха одобрени 3, една от които е нашата библиотека. Подписа се четиристранен договор за сътрудничество по Програмата между Министерство на културата, Фондация "Бил и Мелинда Гейтс", Община Девин и НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин.

За осъществяването на тази Програма бяха заделени средства от бюджета на читалището в размер на

4 156.85 лв. за създаването на необходимите условия и изисквания от самата програма (необходимо отопление, ел. инсталация, помещения и оборудвани работни места за посетители).

Читалищната библиотека играе важна роля като общодостъпно място за срещи и контакти. Потребители са: ученици, студенти, специалисти в различни области, както и гости на града. Със създаването на информационния център всички ползватели ще могат да задоволят своите потребности в интернет пространството.

Оборудването на информационния център се извърши на 26.11.2010 г. с 13 настолни компютъра със слушалки и камери, лаптоп, мултимедия с проектор и екран, мултифунционално устройство (принтер, скенер, копир и факс) и цветен лазерен принтер. На разположение на посетителите са оформени 10 работни места. Потребителите са много доволни от новите придобивки и всеки ден ги използват.

Библиотекарите ще имат възможност да повишат своята квалификация чрез обучение в 4 модула, което се очаква да стартира в началото на 2011 г.

Библиотеките имат важна роля в организирането на информация за хората в местната общност.Разрастването на интернет и световната компютърна мрежа прави по-лесно намирането на много видове информация.

Радваме се, че библиотеката при НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин е част от Програмата "Българските библиотеки - място за достъп до информация и комуникация за всеки, 2009-2013 г."

През 2011 г. библиотеката беше обучителен център за библиотечни специалисти от общините Девин, Борино и Доспат по Програма Глоб@лни библиотеки - България.

Проведоха се 7 обучения по различни тематични направления:

04-09 април 2011 - Участие на 10 библиотекари по тематично направление "Информационни и комуникационни технологии - част 1" с обучител Пламен Чингаров

13-17 юни 2011 - Участие на 10 библиотекари по тематично направление "Информационни и комуникационни технологии - част 2 " с обучител Пламен Чингаров

24-28 октомври 2011 - Участие на 15 библиотекари по тематично направление "Организация и управление на работата в обществената библиотека" с обучител Йорданка Вълчева

02-04 ноември 2011 - Участие на 16 библиотекари по тематично направление " Застъпничество и управление на проектен цикъл" с обучител Диана Андреева

21-25 ноември 2011 - Участие на 10 библиотекари по тематично направление " Услуги в модерната библиотека - част 1" с обучител Елена Деянова

28 ноември -03 декември 2011 - Участие на 15 библиотекари по тематично направление " Общуване и работа с потребители и общности" с обучител Гинка Милова

05-09 декември 2011 - Участие на 10 библиотекари по тематично направление " Услуги в модерната библиотека - част 2" с обучител Елена Деянова

 

Всички участници в обученията получиха Удостоверения за завършено обучение.

2018 година

Месец януари

Презентация "Девин - назад във времето"

На 30.01.2018 г. от 14.30 ч. в библиотеката при читалището се проведе съвместно мероприятие на читалището и 16 ученика от кръжок "Опознай моя роден край" към ПГЕ "Александър Попов" с ръководител Снежана Василева, където бе представена презентация "Девин - назад във времето", подготвена от Калина Даракчиева и Татяна Димитрова. На мероприятието присъства и г-н Стою Пищалов - първия директор на ПГЕ "Ал. Попов" и син на един от участниците в Балканската война, влязъл с III рота с първите при  освобождението на Девин през 2012 г. Той подари на учениците своите книги "Спомени" и "Спомени за моя баща Вълчан Стоев Пищалов" и им разказа за първите випуски на гимназията.

Месец март

Тържество на тема "140 години свободна България"

На 6 март 2018 г. от 14.00 ч. в една от читалните на библиотеката се проведе тържество на тема "140 години свободна България" с ученици от 5"а" и 5"б" клас от СУ "Христо Ботев" с класни ръководители Цонка Кафеджиева и Теменужка Командарева. Тържеството започна с презентация, подготвена от Александра Солакова и Виктория Караиванова от 9"а" клас, след което учениците представиха рецитал за събитията, военните действия и освобождението на България. Всички участници получиха награди от читалището: учениците от 5 клас - грамоти за участие и "Моята първа книга за Освобождението на България", а ученичките от 9 клас представили презентацията - грамоти за участие и книгата "Старогръцки митове и легенди". Присъстваха учители, читалищни служители и гости.

Месец април 

Седмица на детската книга и изкуствата за деца

23.04. - Среща на първите класове при СУ "Христо Ботев" с детската писателка Елена Деянова от гр. Пазарджик-Срещата се проведе в една от читалните на библиотеката с 58 деца от първите класове на училището. По интересен и интерактивен начин писателката провокира мисленето в децата с книжката ѝ "Медунко". Учениците взеха дейно участие в разказа на приказката. Всеки от тях получи като подарък цвете или пеперуда, направени от хартии и изработени от авторката. На края на срещата секретаря на читалището Надежда Башова благодари на писателката за интересното представяне пред аудитория на детската ѝ книжка и ѝ поднесе поздравителен адрес.

24.04. - Посещение на група "Петле" от ДГ "Здравец" - Децата посетиха библиотеката в 10.00 ч. заедно с техните преподаватели Веска Чавдарова, Роза Адърова и пом.възпитател Елена Солакова. Библиотекаря Савка Юрукова им проведе библиотечна екскурзия. На мултимедия в една от читалните децата изгледаха анимираните приказки "Медената питка" и "Грозното патенце", след което разгледаха изложбата от детска литература.Децата поздравиха присъстващите читалищни служители със стихчета за книжките.

25.04. - Посещение на група "Калинка" от ДГ "Изворче" - Децата посетиха библиотеката в 10.30 ч. с техните преподаватели Мария Василева, Анета Иванова и Радка Пищалова - Директор на ДГ "Изворче". На мултимедия им бе представена приказката "Хензел и Гретел", която изгледаха с огромен интерес. Библиотекаря Савка Юрукова им разказа за подредбата на книгите в библиотеката, как се става читател, колко тома литература притежава библиотеката и др. Децата разгледаха изложбата, подредена в една от читалните и поздравиха присъстващите със стихчета за книжката. 

Юбилейни празници с подкрепата на община Девин по повод 95 години

НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин

13 юни - Презентация "Читалище "Родопска просвета - 1923" през годините" - Тържеството се проведе от 16.00 ч. с ученици от 9"а" клас с класен ръководител Имела Данаилова при СУ "Христо Ботев". Учениците представиха презентация на тема "Читалище "Родопска просвета - 1923" през годините", на която показаха чрез богат снимков и текстов материал развитие на читалището от неговото създаване до днес. На събитието присъстваха много гости, учители, читалищни деятели и служители. За своя труд учениците бяха наградени от читалището с грамоти за участие и отлично представяне и "Тълковен речник".

18 юни - Творческа среща с писателя Нидал Алгафари и представяне на неговите книги - От 17.30 ч. в библиотеката гостува българския режисьор, бившия изпълнителен директор на БНТ и политически PR Нидал Алгафари. Пред аудитория от ученици, учители, читалищни служители, представители на община Девин и граждани, писателя представи своята четирилогия - романите "Боже, защо Господ лъже?", "Аллах, милост нямаш ли?", "Любиш ли, ти Бог си!", "Орисани да избираме!" Авторът получи поздравителни адреси от читалището, а от община Девин авторът получи и почетен плакет.

3 юли - Изложба на грамоти, награди и снимков материал на състави, клубове и групи към читалището и награждаване на изявени читалищни дейци - От 17.30 ч. председателя на читалището - г-жа Татяна Димитрова откри изложбата, посветена на 95-годишнината на НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин. На табла и стелажи бяха подредени многобройни снимки и спечелени награди - грамоти, медали и плакети на групите, съставите и кръжоците през последните пет години. Всички групи и състави бяха наградени от Читалищното настоятелство с грамота за съществен принос в дейността на читалището и плакет. Вечерта завърши с коктейл за присъстващите.

Съобщение

От 5 ноември 2019 г. библиотеката няма да работи с читатели поради частична инвентаризация на библиотечния фонд