Календар

2019 година

Месец януари

08.01. - Изложба "Ботев, Яворов и Алеко Константинов и техния принос за българската литература

23.01. - Откриване на Изложба на детска рисунка под надслов "Зимата и ние" подготвена от ученици от Кръжока по изобразително изкуство

27.01. - Среща на арт клуб "Девина"

Месец февруари

20,21,26.02 и 05.03. - Презентация "Познаваме ли родния си град" с ученици от 9-12 клас от СУ "Христо Ботев" и ПГЕ "Александър Попов" град Девин

26.02. - Творческа вечер с писателката Надежда Захариева

Месец март

01.03. - Вечер, посветена на любителското-художествено творчество

14.03. - Представяне книгата "Легенди за Девин" на Керяна Карова

23.03. - Участие на Гайдарски състав във фестивал на родопската храна "Родопска угодия" в град Девин

21.03.,22.03, 27.03 - Представяне на презентация "Български народни пролетни обичаи" в ДГ "Здравец", СУ "Христо Ботев" пред ученици от 1 и 2 клас и ДГ "Изворче" 

м. март-април - По случай 2 април - Международния ден на книгата представяне на "Пътуващо куфарче" с 34 броя детски книжки в ДГ "Здравец" на 21.03., на 27.03. в ДГ "Изворче", 9.04. в ДГ "Изворче" - филиал кв. Настан

28.03. - Посещение на Музейна сбирка от група деца - военни сираци от лагер "Децата на Българската армия"

Месец април

10.04. - Общо отчетно-изборно събрание, проведено от 17.30 ч в Музейната сбирка при следния Дневен ред:

1. Отчетен доклад за работата на Читалището през 2018 г.

                 Докладва: Председателя на Читалището - инж. Татяна Димитрова

2. Отчетен доклад за финансовите разходи за 2018 г.

                 Докладва: Председателя на Проверителната комисия - г-жа Петя Асенова

3. Обсъждане и приемане бюджета на Читалището за 2019 г.

4. Приемане промени на текстове в Устава

5. Избор на Читалищно настоятелство, Председател, членове на Проверителната комисия за мандат 2019-2021 г.

6. Определяне насоките за развитие през следващия мандат 2019-2021 г.

7. Определяне размера на членския внос за периода 2019-2021 г.

8. Текущи

Седмица на детската книга и изкуствата за деца

Библиотека

22.04. - Посещение на групи "Знам и мога" с ръководители Светлана Кавалска и Бинка Иванова и "Звездичка" с ръководители Галя Петкова и Юлия Каменова от ДГ "Здравец" гр. Девин

23.04. - Посещение на групи "Мечо Пух" с ръководители Сабина Исаева и Софка Сюлемезова и "Калинка" с ръководители Мария Василева и Румяна Василева от ДГ "Изворче" гр. Девин

24.04. - Посещение на група "Пчелица" с ръководители Ангелина Кукунджиева и Анита Звездова от ДГ "Здравец" гр. Девин

02.05. - Посещение на I"а" клас с ръководител Мая Кънчева и I"б" клас с ръководител Лина Сертова от СУ "Христо Ботев" 

Музейна сбирка

23.04. - Откриване на изложба "Децата на Девин творят" с участници ученици от Кръжока по изобразително изкуство

23.04. - Разглеждане на изложбата от децата от групи "Мечо Пух" и "Калинка" при ДГ "Изворче" гр. Девин

24.04. - Разглеждане на изложбата от децата от група "Пчелица" при ДГ "Здравец" гр. Девин

02.05. - Разглеждане на изложбата от ученици от I"а" и  I"б" клас при СУ "Христо Ботев"

Месец май

16.05. - Представяне на презентация в Музейната сбирка на тема "Ролята на музейното дело за опознаване историята на родния край и обоготяване на културния живот на общността" 

16.05. - Участие на ВГСГП "Орфей" в Четвърти фестивал "С песен и благослов" на учителски художествени състави в Стара Загора, Награда: Диплом за участие

18.05. - Продукция на участниците в класове по английски език и пиано

24.05. - Участие на Гайдарски състав, ВГ за популярни песни "Лира" и ВГСГП "Орфей" в празничен концерт, по случай Деня на българската просвета и култура и славянската писменост

29.05. - Среща на Арт клуб "Девина"

Месец юни

07.06. - Представяне книгата "Записки от селската кръчма" на писателя Николай Илчевски

19-21.06. - Участие на Цветана Моллова, Ралица Андреева и Мира Бачкова - ученици от Кръжока по изобразително изкуство към читалището с ръководител Татяна Димитрова в Национален пленер на детската рисунка"Пещера 2019" в гр. Пещера, Награди: Грамоти за постижения и медали 

23.06. - Провеждане на "Еньовден - фестивал на билките, цветята и екопродуктите от Родопите" с финансовата подкрепа и любезното съдействие на Община Девин

30.06. - Участие на Гайдарски състав в Международен фесивал "Балканска палитра - Живи човешки съкровища от Балканите и Югоизточна Европа" в София, Награда: Грамота за участие

Месец юли

05.07. - Посещение на библиотеката от деца при Лятно училище по проект с г-жа Велева и г-жа Иванова

09.07. - Откриване на Изложба-концерт "Творецът в мен" на Емрах и Реджеп Якъбови

19.07. - Участие на Гайдарски състав с ръководител Емил Чолаков и индивидуално изпълнение на Николай Карадимов в Събор на народното творчество и животновъдството "Рожен", Награди: Грамоти за участие

20.07. - Участие на Битова група "Катя Ванчева" с ръководител Вера Башова и индивидуални изпълнения на Вера Башова и Велика Ташева в Събор на народното творчество и животновъдството "Рожен", Награди: Грамоти за участие

27.07. - Участие на Гайдарски състав с ръководител Емил Чолаков в "Орфически мистерии" в с. Триград, обл. Смолян

Месец август

09.08. - Посещение на библиотеката от деца на Лятно училище с ръководители г-жа Велева и г-жа Иванова

11.08. - Участие на Гайдарски състав, солисти Николай Карадимов и Вера Башова, съпровод на гайда Манол Ташков, ВГ за популярни песни "Лира" и ВГСГП "Орфей" в Празника на град Девин и минералната вода

12.08. - Откриване на изложба от картини в корейски стил "Маньонва"

Месец септември

14.09. - Участие на Гайдарски състав в Национален гайдарски събор "Апостол Кисьов" в с. Стойките, обл. Смолян   Награда: Диплом за участие

22.09. - Участие на Битова група "Катя Ванчева"в Делюви празници 2019 в Златоград.

Награда: Грамота за участие и плакет

27.09. - Участие на ВГ за популярни песни "Лира" в Осми фестивал на старата градска песен "Да попеем по съседски" 2019 в гр. Костенец

Награда: Грамота за участие

Месец октомври

03.10. - Съвместно с община Девин - Творческа вечер, посветена на 100 годишнината от рождението на Николай Хайтов и представяне на книгата "Орли от пламък" на писателката Елена Хайтова

7-11.10. - Презентация и изложба на тема "107 години свободен Девин" с ученици от СУ "Христо Ботев" и ПГЕ "Александър Попов" в Музейна сбирка

12.10. - Участие на Гайдарски състав в III Световен фестивал на гайдари и кавалджии заедно с артисти от всички изкуства "Чуйте Девин"

Награди: Грамота за отлично представяне и медал

12.10. - Участие на ВГСГП "Орфей" в IV Национален фестивал на старата градска и шлагерна песен "Нежни спомени" в Панагюрище

Награди: Грамота за участие и плакет

28.10. - Посещение на 8-те класове от СУ "Христо Ботев" в библиотеката по повод Националната седмица на четенето

30.10. - Творческа вечер и представяне книгата "Спасение" на Руска Коларова

Месец ноември

14.11. - "Листа от календара" - концерт и вечер на читалищни юбиляри, навършващи кръгли годишнини през 2019 г.