Календар

2018 година

Месец януари

24.01. - Откриване на Изложба на детска рисунка под надслов "Обичаме зимата" съвместно с Център за подкрепа на личностно развитие - ОДК, Девин

25.01. - Представяне книгата "Милост" на Светозар Казанджиев

30.01. - Презентация "Девин - назад във времето" с кръжок "Опознай родния край" към ПГЕ "Александър Попов"

31.01. - Среща на арт клуб "Девина"

Месец февруари

12.02. - В Музейната сбирка е подредена временна експозиция по повод 140 години от Освобождението на България. Руско-турската освободителна война е представена чрез картини, графики, рисунки на художници отразили събитията.

21.02. - Представяне на филм за Васил Левски пред ученици от 9 клас на СУ "Христо Ботев"

28.02. - Среща на арт клуб "Девина"

Месец март

03.03. - Участие на Гайдарски състав, ВГСГП "Орфей" и ВГ за популярни песни "Лира" в концерт по случай 140 години от освобождението на България и посветен на Националния празник 3 март

06.03. - Тържество на тема "140 години свободна България" с ученици от 5 клас при СУ "Христо Ботев"

06.03. - Откриване на изложба-конкурс за деца на тема "Мартеницата - традиция и красота" съвместно с ЦПЛР - ОДК, гр. Девин

28.03. - Среща на арт клуб "Девина"