Календар

2019 година

Месец януари

08.01. - Изложба "Ботев, Яворов и Алеко Константинов и техния принос за българската литература

23.01. - Откриване на Изложба на детска рисунка под надслов "Зимата и ние" подготвена от ученици от Кръжока по изобразително изкуство

27.01. - Среща на арт клуб "Девина"

Месец февруари

20,21,26.02 и 05.03. - Презентация "Познаваме ли родния си град" с ученици от 9-12 клас от СУ "Христо Ботев" и ПГЕ "Александър Попов" град Девин

26.02. - Творческа вечер с писателката Надежда Захариева

Месец март

01.03. - Вечер, посветена на любителското-художествено творчество

14.03. - Представяне книгата "Легенди за Девин" на Керяна Карова