Календар

2020 година

Месец януари

07-17.01. - Витрина "Гео Милев - 125 години от рождението му" 

08-17.01. - Витрина "Дамян Дамянов - 85 години от рождението му"

21.01. - Празнуване на Бабинден 

23.01. - Изложба на тема "Зимни вълшебства" подготвена от ученици при Кръжока по изобразително изкуство към читалището и Клуб "Палитра" при ЦПЛР - ОДК, гр. Девин

Месец февруари

18.02. - Презентация в библиотеката "Живота и делото на Васил Левски" с ученици от 7"а" клас при СУ "Христо Ботев" с класен ръководител Цонка Кафеджиева

18.02. - Тържество в библиотеката "Васил Левски - великият син на България" съвместно с ЦПЛР-ОДК, гр. Девин, ЦПЛР - УО "Васил Левски" и ЦОП "Слънчо"