Календар

2023 година

Месец януари

06.01. - Тематична изложба "175 г. от рождението на Христо Ботев"

13.01. - Тематична изложба "160 г. от рождението на Алеко Константинов"

18.01. - Тематична изложба "100 г. от рождението на Ивайло Петров"

20.01. - "Бабинден" - среща с медицински работници от Родилно отделение, гр. Девин