За Читалището

НЧ „Родопска просвета – 1923” град Девин има заслуга за запазване на българските традиции и обичаи, за зараждане и развитие на библиотечното дело, събирането и разпространението на знания за Девинския край, създаването и поддържането на Музейна сбирка и развитието на изкуствата и културата в Девин.

В него може да участва всеки български гражданин без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

Читалището е призвано чрез разностранната си дейност да работи за културното и информационно обогатяване на населението в Девин.

Юбилейните 50,70,80,85,90, 95 годишнини са чествани с концертни изяви и записи по Националната телевизия. Художествените състави към читалището са участвали и продължават да участват на фолклорни форуми в страната и чужбина – изяви в Испания, Бесарабия; НДК – София; Национални събори – Копривщица, Рожен, Сливен, Велико Търново, Свиленград, Каварна, Национални фолклорни празници – гр. Смолян, конкурси и други изяви.

През 1983 г. към читалището се създава Музейна сбирка, съхранявайки материали и документи с местно и национално значение. Тя съдържа 2 185 експоната, разположени в четири зали: История на Средновековието; Античен период; Етнография, бит и култура и Нова история.

Към читалището функционира библиотека, която разполага с 41 434 тома литература. Системно тя се посещава от над 374 редовни читатели, които се обслужват професионално от 2 щатни библиотекари, раздали през 2019 г. над  3 883 тома литература.

Читалищните членове са 155.

НЧ „Родопска просвета – 1923” се ръководи от Читалищно настоятелство, състоящо се от 7 члена, избрано на Общото събрание, проведено на 10.04.2019 г.

Читалищно настоятелство:

 • Снежана Банкатева – Председател на Народно Читалище „Родопска просвета-1923” град Девин
 • Ана Малковска - член на Читалищното Настоятелство
 • Величка Карагьозова - член на Читалищното Настоятелство
 • Вера Башова - член на Читалищното Настоятелство
 • Владимир Солаков - член на Читалищното Настоятелство
 • Любомир Кисимдаров - член на Читалищното Настоятелство
 • Татяна Димитрова - член на Читалищното Настоятелство

Проверителна комисия:

 • Петя Асенова – Председател на Проверителната комисия
 • Галя Белберова – член на Проверителната комисия
 • Нора Владимирова – член на Проверителната комисия

Щатни служители:

 • Анна Архипова – Секретар (до завръщане на титуляра)
 • Надежда Башова - Секретар (в майчинство)
 • Калина Даракчиева – Специалист обучение и развитие
 • Гергана Георгиева – Уредник Музейна сбирка 
 • Мария Боярова – Библиотекар
 • Савка Юрукова – Библиотекар