Галерия - Читалищни сгради

Централна читалищна сграда и Музейна сбирка
Първа читалищна сграда на ул."Ал. Костов" №10