Галерия - Музейна сбирка

І зала - Археология (Античен период)
Музейна сбирка
Открит урок "Светлина в Родопите" с ученици от 9"а и 9"б" клас, посветен на 110 години училище и 100 години читалище в гр. Девин - 2.03.2023 г.
Открит урок с ученици от ПГЕ "А.С.Попов" на тема "150 години безсмъртен Левски"от Клуб "Театрално изкуство" с ръководител Дарина Аврамова - 17.02.2023 г.
Открит урок с ученици от ПГЕ "А.С.Попов" на тема "150 години безсмъртен Левски"от Клуб "Театрално изкуство" с ръководител Дарина Аврамова - 17.02.2023 г.
Представяне най-новата творба "Благ мехлем" на българската писателка Бойка Асиова - 26.04.2023 г.
Представяне най-новата творба "Благ мехлем" на българската писателка Бойка Асиова - 26.04.2023 г.
ІІ зала - История на Средновековие
ІІІ зала - Етнография, бит и култура
ІV зала - Снимки и документи
Открит урок с ученици от ПГЕ "А.С.Попов" на тема "150 години безсмъртен Левски"от Клуб "Театрално изкуство" с ръководител Дарина Аврамова - 17.02.2023 г.
Посещение на ученици от 9 кл. към СУ "Христо Ботев" с р-тел Валентина Янекова на тема "Музеят като културна и научна институция" - 23.10.2023
Открит урок с ученици от ПГЕ "А.С.Попов" на тема "150 години безсмъртен Левски"от Клуб "Театрално изкуство" с ръководител Дарина Аврамова - 17.02.2023 г.
Посещение на ученици от 9 кл. към СУ "Христо Ботев" с р-тел Валентина Янекова на тема "Музеят като културна и научна институция" - 23.10.2023
Откриване самостоятелна изложба на Аврам Димитров под надслов "Вдъхновение" - 20.07.2023 г.
Откриване самостоятелна изложба на Аврам Димитров под надслов "Вдъхновение" - 20.07.2023 г.
Откриване самостоятелна изложба на Аврам Димитров под надслов "Вдъхновение" - 20.07.2023 г.
Творческа вечер със Светозар Казанджиев и представяне на най-новата му творба "Съдба" и Христина Димитрова с втората си стихосбирка "Чаша слънчев залез" - 07.09.2023 г.
Творческа вечер със Светозар Казанджиев и представяне на най-новата му творба "Съдба" и Христина Димитрова с втората си стихосбирка "Чаша слънчев залез" - 07.09.2023 г.
Откриване на изложба "100 години читалище Родопска просвета" - 03.07.2023 г.
Откриване на изложба "100 години читалище Родопска просвета" - 03.07.2023 г.
Представяне първата стихосбирка "Палитра" на Татяна Димитрова, 14 юли 2011 г.
Творческа вечер със Светозар Казанджиев и представяне на най-новата му творба "Съдба" и Христина Димитрова с втората си стихосбирка "Чаша слънчев залез" - 07.09.2023 г.
Творческа вечер със Светозар Казанджиев и представяне на най-новата му творба "Съдба" и Христина Димитрова с втората си стихосбирка "Чаша слънчев залез" - 07.09.2023 г.
Откриване самостоятелна изложба под надслов "Да победиш себе си" на Татяна Димитрова - 20.06.2023 г.
Откриване самостоятелна изложба под надслов "Да победиш себе си" на Татяна Димитрова - 20.06.2023 г.
Откриване самостоятелна изложба под надслов "Да победиш себе си" на Татяна Димитрова - 20.06.2023 г.
90 години НЧ "Родопска просвета 1923" - духовен и културен център - изложба от снимки и документи и среща с дългогодишни читалищни дейци, писатели, поети, художници, общественици - 26.06.2013 г.
Връчване на грамоти - 26.06.2013 г.
Поетична вечер с поетесите Лидия Гълъбова и Моника Карамитева - 26.09.2023
Поетична вечер с поетесите Лидия Гълъбова и Моника Карамитева - 26.09.2023
Поетична вечер с поетесите Лидия Гълъбова и Моника Карамитева - 26.09.2023
Поетична вечер с поетесите Лидия Гълъбова и Моника Карамитева - 26.09.2023
Изложба за Деня на народните будители и рецитал, изнесен от ученици от 7"б" клас пред ученици от 5 до 11 клас - 30-31.10.2013 г.
Откриване на самостоятелна Изложба-живопис "NANO" на местния творец Виктор Карабашов - 13.04.2023 г.
Сборна изложба на художници от Девин и региона - 18.05.2023 г.
Сборна изложба на художници от Девин и региона - 18.05.2023 г.
Сборна изложба на художници от Девин и региона - 18.05.2023 г.
Откриване на самостоятелна Изложба-живопис "NANO" на местния творец Виктор Карабашов - 13.04.2023 г.
Откриване самостоятелна изложба под надслов "Да победиш себе си" на Татяна Димитрова - 20.06.2023 г.
Откриване самостоятелна изложба под надслов "Да победиш себе си" на Татяна Димитрова - 20.06.2023 г.
Изложба "Рисуваме заедно", 26.04.2012 г.
Среща с писатели, поети и любители на художественото слово от град Девин и представяне на Алманах от техните творби, 10.05.2012 г.
Откриване самостоятелна изложба под надслов "Да победиш себе си" на Татяна Димитрова - 20.06.2023 г.
Откриване самостоятелна изложба под надслов "Да победиш себе си" на Татяна Димитрова - 20.06.2023 г.
Откриване на изложба на художници от Корея - 22.08.2013 г.
Вечер на моя град под наслов "Родопа е една балада" - 17 май 2012 г.
Вечер на моя град под наслов "Родопа е една балада" - 17 май 2012 г.
Съвместно с Община Девин във връзка със Седмицата на гората - представяне книгите "Крилете на дивия лес" на Елена Хайтова и "Вълчи балади" на Никола Гигов - 08.04.2014 г.
Изложба на ученици от Кръжока по изобразително изкуство с ръководител Валентина Янекова по случай 100 години НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - 05.04.2023 г.
Арт клуб "Девина" - 17.05.2017 г.
Изложба на ученици от Кръжока по изобразително изкуство с ръководител Валентина Янекова по случай 100 години НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - 05.04.2023 г.
Изложба на ученици от Кръжока по изобразително изкуство с ръководител Валентина Янекова по случай 100 години НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - 05.04.2023 г.
Изложба на ученици от Кръжока по изобразително изкуство с ръководител Валентина Янекова по случай 100 години НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - 05.04.2023 г.
Изложба от народно творчество "Жената творец на красота" - 05.03.2014 г.
Изложба "Гоблените - свят на красота и изящество" на Снежана Моллова, 14 юни 2012 г.
Татяна Димитрова - председател на читалището открива обща изложба на художници и дърворезбари от община Девин, 5 юли 2012 г.
Поздравителен адрес за художниците и дърворезбарите от Община Девин, 5 юли 2012 г.
Г-жа Татяна Димитрова - Председател на НЧ "Родопска просвета - 1923" открива изложба "100 години свободен Девин" - 27.09.2012 г.
Среща с писателите Боян Ангелов и Димитър Милов
Среща с писателите Боян Ангелов и Димитър Милов
Среща с писателите Боян Ангелов и Димитър Милов
Съвместно с Община Девин във връзка със Седмицата на гората - представяне книгите "Крилете на дивия лес" на Елена Хайтова и "Вълчи балади" на Никола Гигов - 08.04.2014 г.
Сборна изложба на художници от Девин и региона - 18.05.2023 г.
Автограф за почитателите - 07.09.2023 г.
Откриване на изложба-акварел на Вълко Гайдаров - 16 май 2013 г.
Изложба-акварел на Вълко Гайдаров - 16 май 2013 г.
Творческа вечер със Светозар Казанджиев и представяне на най-новата му творба "Съдба" и Христина Димитрова с втората си стихосбирка "Чаша слънчев залез" - 07.09.2023 г.
Изложба на детски рисунки под надслов "Нашето читалище" на ученици от кръжока по изобразително изкуство по случай 90 години от създаването на читалището и Седмицата на детската книга и изкуствата за деца - 25.04.2013 г.
90 години НЧ "Родопска просвета 1923" - духовен и културен център - изложба от снимки и документи и среща с дългогодишни читалищни дейци, писатели, поети, художници, общественици - 26.06.2013 г.
Творческа вечер със Светозар Казанджиев и представяне на най-новата му творба "Съдба" и Христина Димитрова с втората си стихосбирка "Чаша слънчев залез" - 07.09.2023 г.
Сборна изложба - Биенале на художници от Девин и района, участници през годините в изложби, организирани от читалището - 29.10.2020 г.
Откриване на Изложба-конкурс за коледни и новогодишни картички и рисунки, играчки за елхи и сурвачки - 13.12.2013 г.
Концерт под надслов "Сладкодумката" и откриване паметна плоча по случай 100 - годишнината от рождението на Василка Герзилова - родопска хумористка, дългогодишен читалищен деец и секретар на читалището - 2.07.2021 г.
Откриване на Изложба "Жената творец на красота" - 05.03.2014 г.
Откриване на самостоятелна Изложба-живопис "NANO" на местния творец Виктор Карабашов - 13.04.2023 г.
Открит урок пред ученици от 5"а" и 5"б" кл. при СУ "Христо Ботев" по случай 18 май Международния ден на музеите- 19.05.2022 г.
Открит урок пред ученици от 5"а" и 5"б" кл. при СУ "Христо Ботев" по случай 18 май Международния ден на музеите- 19.05.2022 г.
Откриване на самостоятелна Изложба-живопис "NANO" на местния творец Виктор Карабашов - 13.04.2023 г.
Откриване на самостоятелна Изложба-живопис "NANO" на местния творец Виктор Карабашов - 13.04.2023 г.
Откриване на самостоятелна Изложба-живопис "NANO" на местния творец Виктор Карабашов - 13.04.2023 г.
Изложба на възпитаници на Професионална гимназия за приложни изкуства - Смолян - 10.05.2014 г.
Изложба на възпитаници на Професионална гимназия за приложни изкуства - Смолян - 10.05.2014 г.
Представяне първата книга "Спомени" на Стою Пищалов - 27.05.2014 г.
Представяне стихосбирката "Целунат изгрев" на поетесата Величка Петкова - 10.06.2014 г.
Сборна изложба на художници от Девин и региона - 18.05.2023 г.
Сборна изложба на художници от Девин и региона - 18.05.2023 г.
Представяне най-новата творба "Благ мехлем" на българската писателка Бойка Асиова - 26.04.2023 г.
Откриване на Обща изложба живопис, иконопис и дърворезба на художници от Община Девин - 27.06.2014 г.
Сборна изложба - Биенале на художници от Девин и района, участници през годините в изложби, организирани от читалището - 29.10.2020 г.
Обща изложба живопис, иконопис и дърворезба - 27.06.2014 г.
Открит урок пред ученици от 5"а" и 5"б" кл. при СУ "Христо Ботев" по случай 18 май Международния ден на музеите- 19.05.2022 г.
Творческа вечер на журналиста и писателя Георги Чаталбашев - 22.07.2014 г.
Сборна изложба - Биенале на художници от Девин и района, участници през годините в изложби, организирани от читалището - 29.10.2020 г.
Сборна изложба - Биенале на художници от Девин и района, участници през годините в изложби, организирани от читалището - 29.10.2020 г.
Сборна изложба - Биенале на художници от Девин и района, участници през годините в изложби, организирани от читалището - 29.10.2020 г.
Сборна изложба на художници от Девин и региона - 18.05.2023 г.
Откриване на самостоятелна Изложба-живопис "NANO" на местния творец Виктор Карабашов - 13.04.2023 г.
Представяне на презентация "Девин - назад във времето" пред ученици от 10 "а" и 10 "б" клас на СОУ "Христо Ботев" с класни ръководители Милена Кръпчева и Детелина Караджова - 14.10.2014 г.
Представяне на презентация "Девин - назад във времето" пред ученици от 9 "а" и 9 "б" клас на СОУ "Христо Ботев" с класни ръководители Петър Карагегов и Пепа Кушлева - 14.10.2014 г.
Представяне на презентация "Девин - назад във времето" пред ученици от 6 "б" и 6"в" клас на СОУ "Христо Ботев" с класни ръководители Теменужка Командарева и Зорница Кафеджиева - 21.10.2014 г.
Представяне на презентация "Девин - назад във времето" пред ученици от 8 клас на СОУ "Христо Ботев" с класен ръководител Минка Мартинова - 22.10.2014 г.
Сборна изложба - Биенале на художници от Девин и района, участници през годините в изложби, организирани от читалището - 29.10.2020 г.
Представяне на сборник с разкази "Белези" на писателя Емил Енчев - 30.10.2014 г.
Музикален поздрав за писателя Емил Енчев в изпълнение на Гайдарски състав - 30.10.2014 г.
Сборна изложба - Биенале на художници от Девин и района, участници през годините в изложби, организирани от читалището - 29.10.2020 г.
Представяне най-новата творба "Благ мехлем" на българската писателка Бойка Асиова - 26.04.2023 г.
Среща на Арт клуб "Девина" по повод 24 май Ден на българската просвета и култура и славянската писменост - 17.05.2017 г.
Откриване самостоятелна изложба на Аврам Димитров под надслов "Вдъхновение" - 20.07.2023 г.
Откриване самостоятелна изложба на Аврам Димитров под надслов "Вдъхновение" - 20.07.2023 г.
Откриване на самостоятелна Изложба-живопис "NANO" на местния творец Виктор Карабашов - 13.04.2023 г.
Откриване на самостоятелна Изложба-живопис "NANO" на местния творец Виктор Карабашов - 13.04.2023 г.
Откриване на самостоятелна Изложба-живопис "NANO" на местния творец Виктор Карабашов - 13.04.2023 г.
Изложба "Жените на Девин творят" по случай Международния ден на жената 8 Март - 5-31.03.2022 г.
Творческа вечер с българската писателка и журналистка Бойка Асиова - 10.05.2022 г.
Творческа вечер с българската писателка и журналистка Бойка Асиова - 10.05.2022 г.
Поздравителен адрес към писателката от община Девин поднася г-н Николай Юруков - Зам.кмет на община Девин - 10.05.2022 г.
Председателя на читалището - г-жа Снежана Банкатева поднася поздравителен адрес и подарък за писателката - 10.05.2022 г.
Автографи за своите почитатели - 10.05.2022 г.
Автографи за своите почитатели - 10.05.2022 г.
Творческа вечер с българската писателка и журналистка Бойка Асиова - 10.05.2022 г.
- "История, бит и култура - посещение на музей" от 6"а" и 6"б" клас при СУ "Христо Ботев" - 30.06.2021 г.
- "История, бит и култура - посещение на музей" от 6"а" и 6"б" клас при СУ "Христо Ботев" - 30.06.2021 г.
- "История, бит и култура - посещение на музей" от 6"а" и 6"б" клас при СУ "Христо Ботев" - 30.06.2021 г.
- "История, бит и култура - посещение на музей" от 6"а" и 6"б" клас при СУ "Христо Ботев" - 30.06.2021 г.
Секретаря на читалището - Надежда Башова открива творческа вечер с българската писателка и журналистка Бойка Асиова - 10.05.2022 г.
Посещение на изложбата и изнесен открит урок за Освобождението на гр. Девин по време на Балканската война с 5 клас при СУ "Христо Ботев" с класен ръководител Цонка Кафеджиева - 7.10.2020 г.
Откриване на изложба-конкурс за рисунка и снимка на тема "Зимна приказка в Родопите" с организатор ОДК - Девин и с подкрепата на НЧ "Родопска просвета - 1923" и ЦОП "Слънчо" - 02.02.2015 г.
Представяне най-новата творба "Благ мехлем" на българската писателка Бойка Асиова - 26.04.2023 г.
Награждаване на участниците в изложба-конкурс "Зимна приказка в Родопите" - 02.02.2015 г.
Посещение на изложбата и изнесен открит урок за Освобождението на гр. Девин по време на Балканската война с 5 клас при СУ "Христо Ботев" с класен ръководител Цонка Кафеджиева - 7.10.2020 г.
Изложба, посветена на Руско-турската освободителна война - 25.02.2015 г.
Представяне най-новата творба "Благ мехлем" на българската писателка Бойка Асиова - 26.04.2023 г.
Татяна Димитрова открива изложба, посветена на Руско-турската освободителна война - презентации, представени от ученици от 11"б" клас на СОУ "Христо Ботев" с кл. ръководител г-жа Лили Джиджова - 25.02.2015 г.
Изложба "108 години свободен Девин" - м. октомври 2020 г.
Изложба "108 години свободен Девин" - м. октомври 2020 г.
Ученици от 11 "б" клас представят презентации на тема "Значението на Санстефанския мирен договор за бъдещото развитие на България" - 25.02.2015 г.
Представяне най-новата творба "Благ мехлем" на българската писателка Бойка Асиова - 26.04.2023 г.
Откриване на изложба "100 години читалище Родопска просвета" - 03.07.2023 г.
Откриване на изложба "100 години читалище Родопска просвета" - 03.07.2023 г.
Изложба под надслов "Творчеството на жената - носител на красота и радост" - 05.03.2015 г.
Осмомартенско тържество под надслов "Творчеството на жената - носител на красота и радост" - 05.03.2015 г.
Изложба "108 години свободен Девин" - м. октомври 2020 г.
Изложба "108 години свободен Девин" - м. октомври 2020 г.
Музикален поздрав от ВГСГП "Орфей" - 05.03.2015 г.
Откриване самостоятелна изложба на Аврам Димитров под надслов "Вдъхновение" - 20.07.2023 г.
Ден на отворените врати по случай Европейските дни на наследството - 29.09.2020 г.
Посещение на Музейна сбирка от деца към Общностен център към община Девин и ЦОП "Слънчо" - 09.09.2020 г.
Посещение на Музейна сбирка от деца към Общностен център към община Девин и ЦОП "Слънчо" - 09.09.2020 г.
Ден на отворените врати по случай Европейските дни на наследството - 29.09.2020 г.
Изложба "Творим заедно" на участници в кръжока по изобразително изкуство по случай Седмица на детската книга и изкуствата за деца - 16.04.2015 г.
Ден на отворените врати по случай Европейските дни на наследството - 29.09.2020 г.
Поздравителен адрес и подаръци за участниците в изложбата от Кмета на Община Девин - г-н Цветалин Пенков - 16.04.2015 г.
Представяне най-новата творба "Благ мехлем" на българската писателка Бойка Асиова - 26.04.2023 г.
"Как се постигат мечтите" - разговор с Едуард Сариев - 12.08.2020 г.
"Как се постигат мечтите" - разговор с Едуард Сариев - 12.08.2020 г.
"Как се постигат мечтите" - разговор с Едуард Сариев - 12.08.2020 г.
"Из живота на един поет" - среща с поета и писателя Емил Енчев - 04.08.2020 г.
"Из живота на един поет" - среща с поета и писателя Емил Енчев - 04.08.2020 г.
Презентация " Тайната на шевиците и вълната" подготвена от Гергана Георгиева - 21.07.2020 г.
Презентация " Тайната на шевиците и вълната" подготвена от Гергана Георгиева - 21.07.2020 г.
Откриване на изложба "Радост, творчество и красота" на участниците в Кръжока по изобразително изкуство - 26.04.2017 г.
Открит урок по родолюбие по проект "Шарена градинка" с изпълнител община Девин, финансиращ орган ЦОИДУЕМ и партньори - ДГ "Здравец" гр. Девин, ДГ "Катя Ванчева" с. Грохотно и ДГ "Радост" с. Гьоврен -27.04.2022 г.
Откриване на изложба "Радост, творчество и красота" на участниците в Кръжока по изобразително изкуство - 26.04.2017 г.
Представяне на сборник "Чувствам, следователно съществувам" на Клуб "Приятели на книгата" при НЧ "Орфееви гори 1870" гр. Смолян, кв. Райково - 12.05.2015 г.
Изложба "Световната война и българската народопсихология през обектива на фотоапарата" на Тракийско дружество "Войвода Руси Славов" - Пловдив - 10-29.06.2015 г.
Открит урок "Светлина в Родопите" с ученици от 9"а и 9"б" клас, посветен на 110 години училище и 100 години читалище в гр. Девин - 2.03.2023 г.
Изложба от снимки и документи по повод 136 години от Съединението на България - 02.09.2021 г.
Изложба от снимки и документи по повод 136 години от Съединението на България - 02.09.2021 г.
Открит урок по родолюбие по проект "Шарена градинка" с изпълнител община Девин, финансиращ орган ЦОИДУЕМ и партньори - ДГ "Здравец" гр. Девин, ДГ "Катя Ванчева" с. Грохотно и ДГ "Радост" с. Гьоврен -27.04.2022 г.
Представяне на презентация "Билките в родния край" по Общинска ваканционна програма "Наше лято" - 03.07.2020 г.
Откриване на юбилейна изложба "Измислен свят" на Татяна Димитрова - 03.07.2015 г.
Поздравителен адрес и подаръци за художничката от НЧ "Родопска просвета - 1923" - 03.07.2015 г.
Представяне на презентация "Билките в родния край" подготвена от Гергана Георгиева по Общинска ваканционна програма "Наше лято" - 03.07.2020 г.
Изложба на ученици от Кръжока по изобразително изкуство с ръководител Валентина Янекова по случай 100 години НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - 05.04.2023 г.
Изложба на ученици от Кръжока по изобразително изкуство с ръководител Валентина Янекова по случай 100 години НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - 05.04.2023 г.
Откриване на изложба на Гергана Тюфекчиева - участничка за Международната награда за херцога на Единбург - 21.08.2015 г.
Изложба на ученици от Кръжока по изобразително изкуство с ръководител Валентина Янекова по случай 100 години НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - 05.04.2023 г.
Изложба на ученици от Кръжока по изобразително изкуство с ръководител Валентина Янекова по случай 100 години НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - 05.04.2023 г.
Изложба на ученици от Кръжока по изобразително изкуство с ръководител Валентина Янекова по случай 100 години НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - 05.04.2023 г.
Изложба на ученици от Кръжока по изобразително изкуство с ръководител Валентина Янекова по случай 100 години НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - 05.04.2023 г.
Вечер под надслов "На България с любов" по случай Съединението и обявяване независимостта - 15.09.2015 г.
Вечер под надслов "На България с любов" по случай Съединението и обявяване независимостта - 15.09.2015 г.
Изложба "Жените на Девин творят" по случай Международния ден на жената 8 Март - 5-31.03.2022 г.
Изложба "Жените на Девин творят" по случай Международния ден на жената 8 Март - 5-31.03.2022 г.
Надежда Башова открива вечер за представяне книгата "Резерват за грешници" на писателя и журналиста Георги Чаталбашев по случай Празника на град Девин - 02.10.2015 г.
Иван Гранитски представя автора Георги Чаталбашев и неговата книга "Резерват за грешници" - 02.10.2015 г.
Представяне творчеството на писателката Ели Георгиева - Билкарката - 11.05.2023 г.
Представяне творчеството на писателката Ели Георгиева - Билкарката - 11.05.2023 г.
Представяне творчеството на писателката Ели Георгиева - Билкарката - 11.05.2023 г.
Представяне творчеството на писателката Ели Георгиева - Билкарката - 11.05.2023 г.
Изложба на детски рисунки от конкурс на тема "Аз обичам и пазя гората и нейните обитатели", организиран от ТП "ДЛС-Извора" съвместно с община Девин - 14.04.2021 г.
Изложба на детски рисунки от конкурс на тема "Аз обичам и пазя гората и нейните обитатели", организиран от ТП "ДЛС-Извора" съвместно с община Девин - 14.04.2021 г.
Изложба на детски рисунки от конкурс на тема "Аз обичам и пазя гората и нейните обитатели", организиран от ТП "ДЛС-Извора" съвместно с община Девин - 14.04.2021 г.
Изложба на картички под надслов "Подарък за мама" съвместно с ДГ "Здравец" и ДГ "Изворче" - 26.02.2021 г.
Изложба на картички под надслов "Подарък за мама" съвместно с ДГ "Здравец" и ДГ "Изворче" - 26.02.2021 г.
Изложба "Силата на изкуството" - съвместна творческа инициатива на Културна организация "РА АРТ" и Професионална гимназия за приложни изкуства - 01.03.2021 г.
Изложба "Силата на изкуството" - съвместна творческа инициатива на Културна организация "РА АРТ" и Професионална гимназия за приложни изкуства - 01.03.2021 г.
Изложба "Силата на изкуството" - съвместна творческа инициатива на Културна организация "РА АРТ" и Професионална гимназия за приложни изкуства - 01.03.2021 г.
Откриване на изложба-конкурс за детска рисунка "Зимни приключения" организирана от Общински детски комплекс и съдействието и финансовата подкрепа на НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - 05.02.2016 г.
Подаръци за участниците в изложбата от община Девин - 05.02.2016 г.
Вечер под надслов "Неразказана приказка за великата Родопа планина" посветена на Националния празник на България 3 март - 26.02.2016 г.
Вечер под надслов "Неразказана приказка за великата Родопа планина" посветена на Националния празник на България 3 март - 26.02.2016 г.
Изложба на тема "107 години свободен Девин" - 07.10.2019 г.
Вечер посветена на Международния ден на жената - 8 март - 07.03.2016 г.
Музикален поздрав към присъстващите от ВГСГП "Орфей" - 07.03.2016 г.
Откриване на изложба по повод Седмицата на гората съвместно с община Девин, СОУ "Христо Ботев" и ОДК - гр. Девин - 06.04.2016 г.
Откриване на изложба по повод Седмицата на гората съвместно с община Девин, СОУ "Христо Ботев" и ОДК - гр. Девин - 06.04.2016 г.
Откриване на изложба "Творим и се забавляваме" на участници от Кръжока по изобразително изкуство по случай Седмица на детската книга и изкуствата за деца - 19.04.2016 г.
Награждаване на участниците в изложбата - 19.04.2016 г.
Презентация на тема "107 години свободен Девин" с ученици от 7"а" при СУ "Христо Ботев" - 07.10.2019 г
Презентация на тема "107 години свободен Девин" с ученици от 7"а" при СУ "Христо Ботев" - 07.10.2019 г
Открит урок на тема "Моята планета Земя" с ученици от 5 и 6 клас на СУ "Христо Ботев" - 25.04.2017 г.
Изложба на тема "Зимни вълшебства" подготвена от ученици при Кръжока по изобразително изкуство към читалището и Клуб "Палитра" при ЦПЛР - ОДК, гр. Девин - 23.01.2020 г.
Татяна Димитрова открива изложба живопис на учители от Смолян и творческа вечер за представяне книгите "Глас от вечността" на Светозар Казанджиев и "Спирки по пътя" на Антоанета Стоименова - 06.04.2017 г.
Писатели,учители-творци от Смолян и читалищни дейци от Девин - 06.04.2017 г.
Изложба на тема "Зимни вълшебства" подготвена от ученици при Кръжока по изобразително изкуство към читалището и Клуб "Палитра" при ЦПЛР - ОДК, гр. Девин - 23.01.2020 г.
Приветствие към близките на Василка Герзилова поднася Председателя на НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - г-жа Снежана Банкатева - 2.07.2021 г.
Приветствие към близките на Василка Герзилова поднася г-жа Елка Станчева - Секретар на община Девин - 2.07.2021 г.
Поднасяне на цветя и венци пред паметната плоча - 2.07.2021 г.
Поетична вечер посветена на творчеството на Ангел Кроснев от гр. Чирпан. Гостуват и неговите съграждани - художниците Владимир Кондарев и Музафер Мехмед, илюстрирали стихосбирките на поета - 10.05.2016 г.
Художникът Владимир Кондарев представя творчеството на поета Ангел Кроснев - 10.05.2016 г.
Презентация на тема "107 години свободен Девин" с ученици от 7"б" клас при СУ "Христо Ботев" - 09.10.2019 г
Открит урок "Светлина в Родопите" с ученици от 9"а и 9"б" клас, посветен на 110 години училище и 100 години читалище в гр. Девин - 2.03.2023 г.
Изложба от гоблени на Иванка Сливарова, подредена в Музейната сбирка - 12.07.2021 г.
Изложба от гоблени на Иванка Сливарова, подредена в Музейната сбирка - 12.07.2021 г.
Изложба от гоблени на Иванка Сливарова, подредена в Музейната сбирка - 12.07.2021 г.
Среща с Райна Консулова - Кацарова и представяне на първата ѝ стихосбирка "Вода съм" - 12.07.2021 г.
Среща с Райна Консулова - Кацарова и представяне на първата ѝ стихосбирка "Вода съм" - 12.07.2021 г.
Среща с Райна Консулова - Кацарова и представяне на първата ѝ стихосбирка "Вода съм" - 12.07.2021 г.
Среща с Райна Консулова - Кацарова и представяне на първата ѝ стихосбирка "Вода съм" - 12.07.2021 г.
Музикален поздрав към присъстващите от ВГ "Родопчанка" - 12.07.2021 г.
Изложба от гоблени на Иванка Сливарова, подредена в Музейната сбирка - 12.07.2021 г.
Поднасяне на цветя и венци пред паметната плоча - 2.07.2021 г.
Изпълнения на Надежда Башова и Гайдарски състав "Девин" - 2.07.2021 г.
Гайдарски състав "Девин" с ръководител Емил Чолаков - 2.07.2021 г.
Битова група "Катя Ванчева" - 2.07.2021 г.
Николай Карадимов представя хумор - 2.07.2021 г.
Велика Ташева представя хумористичен етюд - 2.07.2021 г.
Ипълнение на Емануела и Михаела, съпровод на гайда Антон Карагегов - 2.07.2021 г.
Вокална група "Родопчанка" с ръководител Надежда Башова - 2.07.2021 г.
Родопски хора - 2.07.2021 г.
Откриване на изложба "100 години читалище Родопска просвета" - 03.07.2023 г.
Концерт под надслов "Сладкодумката" и откриване паметна плоча по случай 100 - годишнината от рождението на Василка Герзилова - родопска хумористка, дългогодишен читалищен деец и секретар на читалището - 2.07.2021 г.
Водещи на концерт под надслов "Сладкодумката" - Надежда Башова и Калина Даракчиева - 2.07.2021 г.
Вера Башова представя хумор - 2.07.2021 г.
Г-жа Василка Янкова - внучка на Василка Герзилова открива паметната плоча по повод 100-години от рождението на нейната баба и споделя спомени от нейния живот - 2.07.2021 г.
Г-жа Василка Янкова - внучка на Василка Герзилова открива паметната плоча по повод 100-години от рождението на нейната баба и споделя спомени от нейния живот - 2.07.2021 г.
Паметна плоча по случай 100 години от рождението на Василка Герзилова - 2.07.2021 г.
Изложба "Жените на Девин творят" по случай Международния ден на жената 8 Март - 5-31.03.2022 г.
Изложба "Жените на Девин творят" по случай Международния ден на жената 8 Март - 5-31.03.2022 г.
Изложба "Жените на Девин творят" по случай Международния ден на жената 8 Март - 5-31.03.2022 г.
Ученици от Кръжока по изобразително изкуство - участници в сборната изложба - 20.09.2016 г.
Представяне творчеството на писателката Ели Георгиева - Билкарката - 11.05.2023 г.
12 табла изработени по проект "Организиране и представяне на сборна изложба на творци в областта на изобразителното и приложното изкуство от гр. Девин и общината" с финансовата подкрепа на Министерство на културата - 20.09.2016 г.
Ръководителя на проекта Калина Даракчиева (вляво) с колеги - 20.09.2016 г.
Кмета на община Девин - г-н Красимир Даскалов отправя поздравление към организаторите и участниците в изложбата - 20.09.2016 г.
Изложба реализирана по проект "Организиране и представяне на сборна изложба на творци в областта на изобразителното и приложното изкуство от гр. Девин и общината" с финансовата подкрепа на Министерство на културата - 20.09.2016 г.
Тематична изложба по случай "144 години от Освобождението на България" - 28.02.2022 г.
Тематична изложба по случай "144 години от Освобождението на България" - 28.02.2022 г.
Тематична изложба по случай "144 години от Освобождението на България" - 28.02.2022 г.
Тематична изложба по случай "144 години от Освобождението на България" - 28.02.2022 г.
Тематична изложба по случай "144 години от Освобождението на България" - 28.02.2022 г.
Изложба "Жените на Девин творят" по случай Международния ден на жената 8 Март - 5-31.03.2022 г.
Посещение на Музейна сбирка от ученици при ОУ "Пейо Яворов" с. Гьоврен, обл. Смолян - 13.05.2021 г.
Открит урок по родолюбие по проект "Шарена градинка" с изпълнител община Девин, финансиращ орган ЦОИДУЕМ и партньори - ДГ "Здравец" гр. Девин, ДГ "Катя Ванчева" с. Грохотно и ДГ "Радост" с. Гьоврен -27.04.2022 г.
Презентация на тема "Тайните на Харамийската дупка - най-древното светилище в Родопите" представена от екип археолози - 24.11.2016 г.
Посещение на Музейна сбирка от ученици при ОУ "Пейо Яворов" с. Гьоврен, обл. Смолян - 13.05.2021 г.
Посещение на Музейна сбирка от ученици при ОУ "Пейо Яворов" с. Гьоврен, обл. Смолян - 13.05.2021 г.
Посещение на Музейна сбирка от ученици при ОУ "Пейо Яворов" с. Гьоврен, обл. Смолян - 13.05.2021 г.
Тематична изложба и среща с поета и писателя Емил Енчев по повод 70 години от рождението му - 27.06.2023 г.
Посещение на Музейна сбирка от ученици при ОУ "Пейо Яворов" с. Гьоврен, обл. Смолян - 13.05.2021 г.
Откриване на изложба от картини в корейски стил "Маньонва" - 12.08.2019 г.
Откриване на изложба от картини в корейски стил "Маньонва" - 12.08.2019 г.
Откриване на изложба на детска рисунка "Зимата през погледа на децата" и "Красотата на зимата" съвместно с Център за подкрепа на личностно развитие - ОДК, Девин - 31.01.2017 г.
Награждаване на участниците в изложба на детска рисунка "Зимата през погледа на децата" и "Красотата на зимата" съвместно с Център за подкрепа на личностно развитие - ОДК, Девин - 31.01.2017 г.
Поздравителен адрес за участниците и организаторите на изложбата от Община Девин - 31.01.2017 г.
Посещение на Музейна сбирка от група при ОДЗ "Изворче" град Девин - 17.02.2017 г.
Откриване на изложба-конкурс "Мартеницата -най-българската традиция" - 01.03.2017 г.
Награждаване на участниците в изложба-конкурс "Мартеницата - най-българската традиция" - 01.03.2017 г.
Открит урок "Светлина в Родопите" с ученици от 9"а и 9"б" клас, посветен на 110 години училище и 100 години читалище в гр. Девин - 2.03.2023 г.
Представяне стихосбирката "В утробата на залъка" на Ангел Кроснев и изложба на художниците Владимир Кондарев и Музафер Мехмед от гр. Чирпан - 04.07.2017 г.
Поздравителни адреси от НЧ "Родопска просвета - 1923" за творците от гр. Чирпан - 04.07.2017 г.
Представяне най-новите книги "Гела" и "Хидроенергийна каскада Въча" на Димитър Ташков - почетен член на читалището и изтъкнат общественик - 19.07.2017 г.
Поздравителен адрес за автора от НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - 19.07.2017 г.
Представяне творчеството на писателката Ели Георгиева - Билкарката - 11.05.2023 г.
Посещение на Музейна сбирка от ученици при ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Девин, кв. Настан с р-тел Веселина Петрова по случай Националната седмица на четенето - 11.12.2019 г.
Посещение на група деца по проект на община Девин за допълнително обучение по бълг. език и литература с учител Р. Адърова и помощник г-жа Иванова - 02.08.2017 г.
Представяне творчеството на писателката Ели Георгиева - Билкарката - 11.05.2023 г.
Грамоти за участничките в изложба "Българската шевица - майсторство и красота" - 18.08.2017 г.
Откриване на изложба "Българската шевица - майсторство и красота" - 18.08.2017 г.
Представяне творчеството на писателката Ели Георгиева - Билкарката - 11.05.2023 г.
Юбилейна вечер на Радка Кушлева - 30.08.2017 г.
Посещение на ученици от кръжок "Родопите - традиции и обичаи" към ПГЕ "Ал. Попов" с ръководител Севда Синапова - 08.11.2023
Посещение в Музейна сбирка на ученици от кръжок "Родопите - традиции и обичаи" към ПГЕ "Ал. Попов" с ръководител Севда Синапова - 08.11.2023
Представяне втората стихосбирка "Измислен свят" на Татяна Димитрова - 27.09.2017 г.
Изложба от конкурс за ученическа рисунка "Гората - извор на живот" с организатори община Девин и ТП "Държавно ловно стопанство - Извора" гр.Девин по повод Седмица на гората - 13.04.2022 г.
Презентация на тема "107 години свободен Девин" с ученици от ПГЕ "Александър Попов" - 09.10.2019 г.
Поздравителен адрес за Татяна Димитрова от община Девин - 27.09.2017 г.
Музикален поздрав от ВГ "Родопчанка", съпровод на гайда Йордан Пелтеков - 27.09.2017 г.
Татяна Димитрова открива изложба "Възрожденската архитектура и красотата на моята родина България" на Кръжока по изобразително изкуство - 04.10.2017 г.
Представяне творчеството на писателката Ели Георгиева - Билкарката - 11.05.2023 г.
Изложба "Възрожденската архитектура и красотата на моята родина България" - 04.10.2017 г.
На раздумка и песни за душата с ВГСГП "Орфей" и ръководител Стоянка Дакова - 10.05.2023 г.
Презентация "Девин - назад във времето" с ученици от 9"б" клас на СУ "Христо Ботев" по случай 105 години от Освобождението на град Девин и региона - 06.10.2017 г.
Презентация "Девин - назад във времето" с ученици от 9"б" клас на СУ "Христо Ботев" по случай 105 години от Освобождението на град Девин и региона - 06.10.2017 г.
Презентация на тема "Видни личности на Девин", проведена в Музейна сбирка с ученици от 10 кл. при СУ "Христо Ботев" по повод Деня на народните будители - 02.11.23
Презентация на тема "Видни личности на Девин", проведена в Музейна сбирка с ученици от 10 кл. при СУ "Христо Ботев" по повод Деня на народните будители - 02.11.23
Откриване на изложба "Малка пластика - фигурки от пластелин" на Момчил Гьондузов по повод Първи световен фестивал на гайдари и кавалджии "Чуйте Девин" - 20.10.2017 г.
Изложба "Малка пластика - фигурки от пластелин" на Момчил Гьондузов - ученик от ПГЕ "Ал. Попов" - 20.10.2017 г.
На раздумка и песни за душата с ВГСГП "Орфей" и ръководител Стоянка Дакова - 10.05.2023 г.
На раздумка и песни за душата с ВГСГП "Орфей" и ръководител Стоянка Дакова - 10.05.2023 г.
Презентация на тема "Видни личности на Девин", проведена в Музейна сбирка с ученици от 10 кл. при СУ "Христо Ботев" по повод Деня на народните будители - 02.11.23
Откриване на изложба на детска рисунка "Обичаме зимата" съвместно с ЦПЛР - ОДК, Девин - 24.01.2018 г.
Награди за участниците от община Девин - 24.01.2018 г.
Временна експозиция по повод 140 години от Освобождението на България - 12.02.2018 г.
Открит урок по родолюбие по проект "Шарена градинка" с изпълнител община Девин, финансиращ орган ЦОИДУЕМ и партньори - ДГ "Здравец" гр. Девин, ДГ "Катя Ванчева" с. Грохотно и ДГ "Радост" с. Гьоврен -27.04.2022 г.
Изложба "Силата на изкуството" - съвместна творческа инициатива на Културна организация "РА АРТ" и Професионална гимназия за приложни изкуства - 01.03.2021 г.
На раздумка и песни за душата с ВГСГП "Орфей" и ръководител Стоянка Дакова - 10.05.2023 г.
Откриване на изложба-конкурс за деца на тема "Мартеницата - традиция и красота" съвместно с ЦПЛР - ОДК, гр. Девин - 06.03.2018 г.
Награди за участниците в изложба-конкурс на тема "Мартеницата - традиция и красота" - 06.03.2018 г.
Посещение и разглеждане на детска изложба "Творим и се забавляваме" от група "Петле" при ДГ "Здравец" - 24.04.2018 г.
Посещение и разглеждане на детска изложба "Творим и се забавляваме" от група "Калинка" при ДГ "Изворче" - 25.04.2018 г.
Откриване на изложба-живопис на Елена Добрева - 09.05.2018 г.
Представяне книгата "Земя, погалена от Бог" на Светозар Казанджиев - 31.05.2018 г.
Представяне книгата "Земя, погалена от Бог" на Светозар Казанджиев - 31.05.2018 г.
Откриване на изложба на Школа по изобразително изкуство към НЧ "Димитър Данилов - 2013" гр. Чирпан - 20.06.2018 г.
Откриване на изложба на Школа по изобразително изкуство към НЧ "Димитър Данилов - 2013" гр. Чирпан - 20.06.2018 г.
Откриване на сборна изложба на художници и приложници от Девин и от градове, участници през годините в изложби организирани от читалището - 12.07.2018 г.
Откриване на сборна изложба на художници и приложници от Девин и от градове, участници през годините в изложби организирани от читалището - 12.07.2018 г.
Откриване на Документална изложба "1943. Преследване и защита. Съдбата на българските евреи" - 14.11.2018 г.
Откриване на Документална изложба "1943. Преследване и защита. Съдбата на българските евреи" - 14.11.2018 г.
Музикален поздрав към присъстващите от Битова група "Катя Ванчева" - 14.11. 2018 г.
Водещи на Вечер на юбилярите - Калина Даракчиева и Гергана Георгиева - 22.11.2018 г.
Татяна Димитрова - Председател на читалището награждава юбиляри с плакет и грамота - 22.11.2018 г.
Вечер на юбилярите съвместно с Българска национална гайдарска асоциация - 22.11.2018 г.
Награждаване на юбиляри - 22.11.2018 г.
Музикален поздрав от гайдарите при БГНА с председател Петър Янев - 22.11.2018 г.
Откриване на Изложба на детска рисунка под надслов "Зимата и ние" подготвена от ученици от Кръжока по изобразително изкуство - 23.01.2019 г.
Награждаване на участниците в изложбата - 23.01.2019 г.
Поздравителен адрес от община Девин - 23.01.2019 г.
Презентация "Познаваме ли родния си град" с ученици от 9 клас от СУ "Христо Ботев" - 20.02.2019 г.
Презентация "Познаваме ли родния си град" с ученици от 10 клас от СУ "Христо Ботев" - 21.02.2019 г.
Презентация "Познаваме ли родния си град" с ученици от 8-10 клас от ПГЕ "Александър Попов" град Девин - 05.03.2019 г.
Посещение на Музейна сбирка от група деца-военни сираци от лагер "Децата на Българската армия" - 28.03.2019 г.
Посещение на Музейна сбирка от група деца-военни сираци от лагер "Децата на Българската армия" - 28.03.2019 г.
Изложба на картички под надслов "Подарък за мама" съвместно с ДГ "Здравец" и ДГ "Изворче" - 26.02.2021 г.
Изложба на картички под надслов "Подарък за мама" съвместно с ДГ "Здравец" и ДГ "Изворче" - 26.02.2021 г.
Изложба на картички под надслов "Подарък за мама" съвместно с ДГ "Здравец" и ДГ "Изворче" - 26.02.2021 г.
Тематична изложба и среща с поета и писателя Емил Енчев по повод 70 години от рождението му - 27.06.2023 г.
Тематична изложба и среща с поета и писателя Емил Енчев по повод 70 години от рождението му - 27.06.2023 г.
Тематична изложба и среща с поета и писателя Емил Енчев по повод 70 години от рождението му - 27.06.2023 г.
Откриване на изложба "Децата на Девин творят" на участници от Кръжока по изобразително изкуство - 23.04.2019 г.
Откриване на изложба "Децата на Девин творят" на участници от Кръжока по изобразително изкуство - 23.04.2019 г.
Разглеждане на изложбата от група "Пчелица" от ДГ "Здравец" - 24.04.2019 г.
Разглеждане на изложбата от групи "Мечо Пух" и "Калинка" от ДГ "Изворче" - 23.04.2019 г.
Представяне на презентация в Музейната сбирка на тема "Ролята на музейното дело за опознаване историята на родния край и обоготяване на културния живот на общността" - 16.05.2019 г.
Представяне на презентация в Музейната сбирка на тема "Ролята на музейното дело за опознаване историята на родния край и обоготяване на културния живот на общността" - 16.05.2019 г.
Откриване на изложба "100 години читалище Родопска просвета" - 03.07.2023 г.
Открит урок по родолюбие по проект "Шарена градинка" с изпълнител община Девин, финансиращ орган ЦОИДУЕМ и партньори - ДГ "Здравец" гр. Девин, ДГ "Катя Ванчева" с. Грохотно и ДГ "Радост" с. Гьоврен -27.04.2022 г.
Изложба на картички под надслов "Подарък за мама" съвместно с ДГ "Здравец" и ДГ "Изворче" - 26.02.2021 г.
Изложба на картички под надслов "Подарък за мама" съвместно с ДГ "Здравец" и ДГ "Изворче" - 26.02.2021 г.
Открит урок по родолюбие по проект "Шарена градинка" с изпълнител община Девин, финансиращ орган ЦОИДУЕМ и партньори - ДГ "Здравец" гр. Девин, ДГ "Катя Ванчева" с. Грохотно и ДГ "Радост" с. Гьоврен -27.04.2022 г.
Изложба на картички под надслов "Подарък за мама" съвместно с ДГ "Здравец" и ДГ "Изворче" - 26.02.2021 г.
Открит урок по родолюбие по проект "Шарена градинка" с изпълнител община Девин, финансиращ орган ЦОИДУЕМ и партньори - ДГ "Здравец" гр. Девин, ДГ "Катя Ванчева" с. Грохотно и ДГ "Радост" с. Гьоврен -27.04.2022 г.
Изложба на картички под надслов "Подарък за мама" съвместно с ДГ "Здравец" и ДГ "Изворче" - 26.02.2021 г.
Изложба на картички под надслов "Подарък за мама" съвместно с ДГ "Здравец" и ДГ "Изворче" - 26.02.2021 г.
Изложба на картички под надслов "Подарък за мама" съвместно с ДГ "Здравец" и ДГ "Изворче" - 26.02.2021 г.
Изложба от конкурс за ученическа рисунка "Гората - извор на живот" с организатори община Девин и ТП "Държавно ловно стопанство - Извора" гр.Девин по повод Седмица на гората - 13.04.2022 г.
Изложба от конкурс за ученическа рисунка "Гората - извор на живот" с организатори община Девин и ТП "Държавно ловно стопанство - Извора" гр.Девин по повод Седмица на гората - 13.04.2022 г.
Изложба от конкурс за ученическа рисунка "Гората - извор на живот" с организатори община Девин и ТП "Държавно ловно стопанство - Извора" гр.Девин по повод Седмица на гората - 13.04.2022 г.
Откриване на Изложба-концерт "Творецът в мен" на Емрах и Реджеп Якъбови - 09.07.2019 г.
Откриване на Изложба-концерт "Творецът в мен" на Емрах и Реджеп Якъбови - 09.07.2019 г.
Поздравителен адрес за младите творци от НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - 09.07.2019 г.
Поздравителен адрес за творците от община Девин - 09.07.2019 г.
Посещение на ученици от кръжок "Родопите - традиции и обичаи" към ПГЕ "Ал. Попов" с ръководител Севда Синапова - 08.11.2023
Тематична изложба "146 години от Освобождението на България" - 01.03.2024 г.
Организирано посещение от студенти и преподаватели при УХТ - Пловдив - 27.03.2024 г.
Организирано посещение от студенти и преподаватели при УХТ - Пловдив - 27.03.2024 г.
Организирано посещение от студенти и преподаватели при УХТ - Пловдив - 27.03.2024 г.
Ден на ученическото самоуправление "Музеен уредник за един ден" по случай Деня на Европа - 09.05.2024 г.
Посещение на деца от ДГ "Изворче" и показване на занаят "Тъчене на стан" от Цонка Мерджанова по повод 40 години от създаване на Музейна сбирка към читалището - 16.05.2024 г.
Посещение на деца от ДГ "Изворче" и показване на занаят "Тъчене на стан" от Цонка Мерджанова по повод 40 години от създаване на Музейна сбирка към читалището - 16.05.2024 г.
Посещение на деца от ДГ "Изворче" и показване на занаят "Тъчене на стан" от Цонка Мерджанова по повод 40 години от създаване на Музейна сбирка към читалището - 16.05.2024 г.
Посещение на деца от ДГ "Изворче" и показване на занаят "Тъчене на стан" от Цонка Мерджанова по повод 40 години от създаване на Музейна сбирка към читалището - 16.05.2024 г.
Посещение на деца от ДГ "Изворче" и показване на занаят "Тъчене на стан" от Цонка Мерджанова по повод 40 години от създаване на Музейна сбирка към читалището - 16.05.2024 г.
Презентация "Ролята на музейното дело" и награждаване на служители, работили на длъжност "Уредник музей" по повод честване на 40 г. от създаване на Музейна сбирка към читалището - 16.05.2024 г.
Презентация "Ролята на музейното дело" и награждаване на служители, работили на длъжност "Уредник музей" по повод честване на 40 г. от създаване на Музейна сбирка към читалището - 16.05.2024 г.
Презентация "Ролята на музейното дело" и награждаване на служители, работили на длъжност "Уредник музей" по повод честване на 40 г. от създаване на Музейна сбирка към читалището - 16.05.2024 г.
Презентация "Ролята на музейното дело" и награждаване на служители, работили на длъжност "Уредник музей" по повод честване на 40 г. от създаване на Музейна сбирка към читалището - 16.05.2024 г.
Презентация "Ролята на музейното дело" и награждаване на служители, работили на длъжност "Уредник музей" по повод честване на 40 г. от създаване на Музейна сбирка към читалището - 16.05.2024 г.
Презентация "Ролята на музейното дело" и награждаване на служители, работили на длъжност "Уредник музей" по повод честване на 40 г. от създаване на Музейна сбирка към читалището - 16.05.2024 г.
Презентация "Ролята на музейното дело" и награждаване на служители, работили на длъжност "Уредник музей" по повод честване на 40 г. от създаване на Музейна сбирка към читалището - 16.05.2024 г.
Презентация "Ролята на музейното дело" и награждаване на служители, работили на длъжност "Уредник музей" по повод честване на 40 г. от създаване на Музейна сбирка към читалището - 16.05.2024 г.
Презентация "Ролята на музейното дело" и награждаване на служители, работили на длъжност "Уредник музей" по повод честване на 40 г. от създаване на Музейна сбирка към читалището - 16.05.2024 г.
Изложба на детска рисунка под надслов "Детство мое", подготвена от ученици в Кръжока по изобразително изкуство по повод Международния ден на детето - 30.05.2024
Изложба на детска рисунка под надслов "Детство мое", подготвена от ученици в Кръжока по изобразително изкуство по повод Международния ден на детето - 30.05.2024
Изложба на детска рисунка под надслов "Детство мое", подготвена от ученици в Кръжока по изобразително изкуство по повод Международния ден на детето - 30.05.2024
Изложба на детска рисунка под надслов "Детство мое", подготвена от ученици в Кръжока по изобразително изкуство по повод Международния ден на детето - 30.05.2024
Изложба на детска рисунка под надслов "Детство мое", подготвена от ученици в Кръжока по изобразително изкуство по повод Международния ден на детето - 30.05.2024
Изложба на детска рисунка под надслов "Детство мое", подготвена от ученици в Кръжока по изобразително изкуство по повод Международния ден на детето - 30.05.2024
Изложба на детска рисунка под надслов "Детство мое", подготвена от ученици в Кръжока по изобразително изкуство по повод Международния ден на детето - 30.05.2024
Поетична вечер под надслов "Родопската романтика на живописния Девин" с творчеството на поетите Стефан Николаев и Ралица Петрова - 06.06.2024
Поетична вечер под надслов "Родопската романтика на живописния Девин" с творчеството на поетите Стефан Николаев и Ралица Петрова - 06.06.2024
Поетична вечер под надслов "Родопската романтика на живописния Девин" с творчеството на поетите Стефан Николаев и Ралица Петрова - 06.06.2024
Поетична вечер под надслов "Родопската романтика на живописния Девин" с творчеството на поетите Стефан Николаев и Ралица Петрова - 06.06.2024
Поетична вечер под надслов "Родопската романтика на живописния Девин" с творчеството на поетите Стефан Николаев и Ралица Петрова - 06.06.2024
Творческа вечер и представяне книгата „Фрагменти от един живот” на Иван П. Кечев – дългогодишен самодеец към читалището - 18 юли 2024 г.
Творческа вечер и представяне книгата „Фрагменти от един живот” на Иван П. Кечев – дългогодишен самодеец към читалището - 18 юли 2024 г.
Творческа вечер и представяне книгата „Фрагменти от един живот” на Иван П. Кечев – дългогодишен самодеец към читалището - 18 юли 2024 г.
Творческа вечер и представяне книгата „Фрагменти от един живот” на Иван П. Кечев – дългогодишен самодеец към читалището - 18 юли 2024 г.
Творческа вечер и представяне книгата „Фрагменти от един живот” на Иван П. Кечев – дългогодишен самодеец към читалището - 18 юли 2024 г.
Творческа вечер и представяне книгата „Фрагменти от един живот” на Иван П. Кечев – дългогодишен самодеец към читалището - 18 юли 2024 г.
Творческа вечер и представяне книгата „Фрагменти от един живот” на Иван П. Кечев – дългогодишен самодеец към читалището - 18 юли 2024 г.
Творческа вечер и представяне книгата „Фрагменти от един живот” на Иван П. Кечев – дългогодишен самодеец към читалището - 18 юли 2024 г.