Галерия - Музейна сбирка

І зала - Археология (Античен период)
І зала - Археология (Античен период)
Музейна сбирка
Татяна Димитрова - Председател на НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин открива първата самостоятелна изложба на младия художник Аврам Димитров, 28 юли 2011 г.
Изложба от мартеници, картички и рисунки - 01.03.2012 г.
Откриване на Изложба "Жената творец на красота" - 05.03.2014 г.
ІІ зала - История на Средновековие
ІІ зала - История на Средновековие
ІІІ зала - Етнография, бит и култура
ІІІ зала - Етнография, бит и култура
ІV зала - Снимки и документи
ІV зала - Снимки и документи
ІІІ зала - Етнография, бит и култура
ІІІ зала - Етнография, бит и култура
Аврам Димитров представя своето творчество пред публиката от град Девин, 28 юли 2011 г.
Посетители на изложбата на Аврам Димитров, 28 юли 2011 г.
Поздравителен адрес от Кмета на община Девин - г-н Цветалин Пенков - 26.06.2013 г.
Изложба на детска и юношеска рисунка "Творецът в мен" за Седмица на детската книга и изкуствата за деца - 12.04.2014 г.
Връчване на грамоти - 26.06.2013 г.
Музикален поздрав от ВГСГП "Орфей" - 05.03.2014 г.
Изложба на детска и юношеска рисунка "Творецът в мен" за Седмица на детската книга и изкуствата за деца - 12.04.2014 г.
90 години НЧ "Родопска просвета 1923" - духовен и културен център - изложба от снимки и документи и среща с дългогодишни читалищни дейци, писатели, поети, художници, общественици - 26.06.2013 г.
Изложба на детска и юношеска рисунка "Творецът в мен" за Седмица на детската книга и изкуствата за деца - 12.04.2014 г.
90 години НЧ "Родопска просвета 1923" - духовен и културен център - изложба от снимки и документи и среща с дългогодишни читалищни дейци, писатели, поети, художници, общественици - 26.06.2013 г.
Изложба на детска и юношеска рисунка "Творецът в мен" за Седмица на детската книга и изкуствата за деца - 12.04.2014 г.
Изложба на детска и юношеска рисунка "Творецът в мен" за Седмица на детската книга и изкуствата за деца - 12.04.2014 г.
Открит урок за представяне летописна книга на СУ "Христо Ботев" с ученици от 9 клас с класен ръководител Лиляна Джиджова - 16.06.2017 г.
Награждаване на участници в изложбата - 01.03.2012 г.
Откриване на изложба-живопис и текстил "Зунка над Родопите" на Елица Гигова - 13.09.2013 г.
Откриване на изложба-живопис и текстил "Зунка над Родопите" на Елица Гигова - 13.09.2013 г.
Откриване на изложба-живопис и текстил "Зунка над Родопите" на Елица Гигова - 13.09.2013 г.
Изложба "Жизнерадост и дръзновение" на ученици от Кръжока по изобразително изкуство към Читалището, 10 май 2011 г.
Рисунки на ученици от Кръжока по изобразително изкуство към Читалището, участващи в детско-юношеската изложба "Жизнерадост и дръзновение", 10 май 2011 г.
Поздравителен адрес за художничката Елица Гигова от кмета на община Девин - г-н Цветалин Пенков - 04.10.2013 г.
Светлана Газилова представя свои стихове - 14.06.2017 г.
Представяне книгата на Теменужка Балинова "Ценните мисли на един учител", 18.05.2011 г.
Откриване на изложба от мартеници, картички и рисунки по случай народния обичай Баба Марта, Пролетта и Деня на жената и майката от г-жа Татяна Димитрова, 01.03.2012 г.
Изложба за Деня на народните будители и рецитал, изнесен от ученици от 7"б" клас пред ученици от 5 до 11 клас - 30-31.10.2013 г.
Юбилеен вестник за 90-годишнина на читалището - 26.06.2013 г.
Татяна Димитрова - Председател на читалището открива първата самостоятелна изложба на Валентина Янекова Михайлова, 7 юли 2011 г.
Откриване на изложба от сувенири и орфически знаци на художничката Елица Гигова - 04.10.2013 г.
Художничката Валентина Михайлова на откриване на първата си самостоятелна изложба в Музейна сбирка, 7 юли 2011 г.
Представяне първата стихосбирка "Палитра" на Татяна Димитрова, 14 юли 2011 г.
Дарина Аврамова поздравява от името на Читалището поетесата, художничка и председател на НЧ "Родопска просвета - 1923" - Татяна Димитрова, 14 юли 2011 г.
Автографи за своите почитатели, 14 юли 2011 г.
Изложба на детска и юношеска рисунка "Творецът в мен" за Седмица на детската книга и изкуствата за деца - 12.04.2014 г.
90 години НЧ "Родопска просвета 1923" - духовен и културен център - изложба от снимки и документи и среща с дългогодишни читалищни дейци, писатели, поети, художници, общественици - 26.06.2013 г.
Изложбата открива Секретаря на читалището - Надежда Башова - 26.06.2013 г.
Музикален поздрав от ВГСГП "Орфей" - 08.04.2014 г.
Изложба за Деня на народните будители и рецитал, изнесен от ученици от 7"б" клас пред ученици от 5 до 11 клас - 30-31.10.2013 г.
Изложба за Деня на народните будители и рецитал, изнесен от ученици от 7"б" клас пред ученици от 5 до 11 клас - 30-31.10.2013 г.
Музикален поздрав от ВГСГП "Орфей" - 26.06.2013 г.
Музикален поздрав от ВГ "Лира" - 26.06.2013 г.
90 години НЧ "Родопска просвета 1923" - духовен и културен център - изложба от снимки и документи и среща с дългогодишни читалищни дейци, писатели, поети, художници, общественици - 26.06.2013 г.
Връчване на грамоти - 26.06.2013 г.
Поздравителен адрес от Кмета на община Девин - г-н Цветалин Пенков - 08.04.2014 г.
Поздравителен адрес от ОНЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - 08.04.2014 г.
Поздравителен адрес за двете поетеси от НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - 14.06.2017 г.
Изложба за Деня на народните будители и рецитал, изнесен от ученици от 7"б" клас пред ученици от 5 до 11 клас - 30-31.10.2013 г.
Татяна Димитрова открива изложбата "Рисуваме заедно" на учениците от Кръжока по изобразително изкуство към читалището, посветена на Седмицата на детската книга и изкуствата за деца, 26-04.2012 г.
Изложба "Рисуваме заедно", 26.04.2012 г.
Среща с писатели, поети и любители на художественото слово от град Девин и представяне на Алманах от техните творби, 10.05.2012 г.
Рецитал по стихове и разкази на творците, включени в Алманаха, 10.05.2012 г.
Поднасяне на цветя, поздравителни адреси и Алманах за творците, 10.05.2012 г.
Изложба на ученици от Професионална гимназия за приложни изкуства град Смолян по случай 24 май - Ден на славянската писменост и българското образование и култура - 15 май 2012 г.
Откриване на изложбата от г-жа Татяна Димитрова - Председател на ОНЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - 15 май 2012 г.
Откриване на изложба на художници от Корея - 22.08.2013 г.
Откриване на изложба на художници от Корея - 22.08.2013 г.
Награждаване на участниците в изложбата - 15 май 2012 г.
Никола Гигов представя най-новата си книга "Вълчи балади" - 08.04.2014 г.
Представяне на стихосбирките "Пътеки" и "Копнежи" на Светлана Газилова и Здравка Славенова(Газилова) - 14.06.2017 г.
Вечер на моя град под наслов "Родопа е една балада" - 17 май 2012 г.
Музикален поздрав за присъстващите от ВГ за популярни песни "Лира" - 14.06.2017 г.
Вечер на моя град под наслов "Родопа е една балада" - 17 май 2012 г.
Здравка Славенова (Газилова) представя свои стихове - 14.06.2017 г.
Вечер на моя град под наслов "Родопа е една балада" - 17 май 2012 г.
Васка Ангелова - специален гост на Арт клуб "Девина" представя свои есета - 17.05.2017 г.
Васка Ангелова - специален гост на Арт клуб "Девина" представя свои есета - 17.05.2017 г.
Съвместно с Община Девин във връзка със Седмицата на гората - представяне книгите "Крилете на дивия лес" на Елена Хайтова и "Вълчи балади" на Никола Гигов - 08.04.2014 г.
Елена Хайтова представя най-новата си книга "Крилете на дивия лес" - 08.04.2014 г.
Поздравителен адрес за Арт клуб "Девина" от НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - 17.05.2017 г.
Арт клуб "Девина" - 17.05.2017 г.
Откриване на изложба "Гоблените - свят на красота и изящество" на Снежана Моллова - 14 юни 2012 г.
Изложба от народно творчество "Жената творец на красота" - 05.03.2014 г.
Изложба от народно творчество "Жената творец на красота" - 05.03.2014 г.
Изложба "Гоблените - свят на красота и изящество" на Снежана Моллова, 14 юни 2012 г.
Татяна Димитрова - председател на читалището открива обща изложба на художници и дърворезбари от община Девин, 5 юли 2012 г.
Поздравителни адреси от читалището за художниците и дърворезбарите, 5 юли 2012 г.
Поздравителен адрес за художниците и дърворезбарите от Община Девин, 5 юли 2012 г.
Съвместно с Община Девин във връзка със Седмицата на гората - представяне книгите "Крилете на дивия лес" на Елена Хайтова и "Вълчи балади" на Никола Гигов - 08.04.2014 г.
Арт клуб "Девина" - 17.05.2017 г.
Г-жа Татяна Димитрова - Председател на НЧ "Родопска просвета - 1923" открива изложба "100 години свободен Девин" - 27.09.2012 г.
Открит урок за представяне летописна книга на СУ "Христо Ботев" с ученици от 9 клас с класен ръководител Лиляна Джиджова - 16.06.2017 г.
Открит урок за представяне летописна книга на СУ "Христо Ботев" с ученици от 9 клас с класен ръководител Лиляна Джиджова - 16.06.2017 г.
Откриване на изложба "100 години свободен Девин" - 27.09.2012 г.
Изложба на детски рисунки под надслов "Нашето читалище" на ученици от кръжока по изобразително изкуство по случай 90 години от създаването на читалището и Седмицата на детската книга и изкуствата за деца - 25.04.2013 г.
Съвместно с Община Девин във връзка със Седмицата на гората - представяне книгите "Крилете на дивия лес" на Елена Хайтова и "Вълчи балади" на Никола Гигов - 08.04.2014 г.
Награждаване на участниците в изложбата - 25.04.2013 г.
Вечер на моя град под наслов "Родопа е една балада, Родопа крепост на орли!" - 25.10.2012 г.
Вечер на моя град под наслов "Родопа е една балада, Родопа крепост на орли!" - 25.10.2012 г.
Вечер на моя град под наслов "Родопа е една балада, Родопа крепост на орли!" - 25.10.2012 г.
Тържествено изпращане на група "Звездичка" от ОДЗ Здравец с учителки Галя Вълчева и Емилия Букова - 30.05.2013 г.
Откриване на изложба-акварел на Вълко Гайдаров - 16 май 2013 г.
Откриване на изложба-акварел на Вълко Гайдаров - 16 май 2013 г.
Изложба-акварел на Вълко Гайдаров - 16 май 2013 г.
Тържествено изпращане на група "Звездичка" от ОДЗ Здравец с учителки Галя Вълчева и Емилия Букова - 30.05.2013 г.
Изложба на детски рисунки под надслов "Нашето читалище" на ученици от кръжока по изобразително изкуство по случай 90 години от създаването на читалището и Седмицата на детската книга и изкуствата за деца - 25.04.2013 г.
Изложба-базар на Коледни и Новогодишни картички и рисунки на учениците от Кръжока по изобразително изкуство към читалището с ръководител Татяна Димитрова - 18-19.12.2012 г.
Изложба-базар на Коледни и Новогодишни картички и рисунки на учениците от Кръжока по изобразително изкуство към читалището с ръководител Татяна Димитрова - 18-19.12.2012 г.
90 години НЧ "Родопска просвета 1923" - духовен и културен център - изложба от снимки и документи и среща с дългогодишни читалищни дейци, писатели, поети, художници, общественици - 26.06.2013 г.
Изложба на Клуб "Историята на моето селище" от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" кв. Настан с ръководител Дина Чаушева - 21.06.2012 г.
Изложба на Клуб "Историята на моето селище" от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" кв. Настан с ръководител Дина Чаушева - 21.06.2012 г.
Откриване на Изложба-конкурс за коледни и новогодишни картички и рисунки, играчки за елхи и сурвачки - 13.12.2013 г.
Откриване на Изложба-конкурс за коледни и новогодишни картички и рисунки, играчки за елхи и сурвачки - 13.12.2013 г.
Откриване на Изложба-конкурс за коледни и новогодишни картички и рисунки, играчки за елхи и сурвачки - 13.12.2013 г.
Откриване на Изложба-конкурс за коледни и новогодишни картички и рисунки, играчки за елхи и сурвачки - 13.12.2013 г.
Откриване на Изложба-конкурс за коледни и новогодишни картички и рисунки, играчки за елхи и сурвачки - 13.12.2013 г.
Откриване на Изложба "Жената творец на красота" - 05.03.2014 г.
Татяна Димитрова открива Изложба от народно творчество"Жената творец на красота"- 05.03.2014 г.
Калин Шупев - ЗКМД в читалището открива Излажба на възпитаници на ПГПИ - Смолян, 10.05.2014 г.
Симеона Савова - Коруева - Директор на ПГПИ - Смолян открива Изложба на възпитаници на гимназията - 10.05.2014 г.
Изложба на възпитаници на Професионална гимназия за приложни изкуства - Смолян - 10.05.2014 г.
Изложба на възпитаници на Професионална гимназия за приложни изкуства - Смолян - 10.05.2014 г.
Изложба на възпитаници на Професионална гимназия за приложни изкуства - Смолян - 10.05.2014 г.
Изложба на възпитаници на Професионална гимназия за приложни изкуства - Смолян - 10.05.2014 г.
Изложба на възпитаници на Професионална гимназия за приложни изкуства - Смолян - 10.05.2014 г.
Изложба на възпитаници на Професионална гимназия за приложни изкуства - Смолян - 10.05.2014 г.
Представяне първата книга "Спомени" на Стою Пищалов - 27.05.2014 г.
Татяна Димитрова представя Стою Пищалов - автор на книгата - 27.05.2014 г.
Поздравителен адрес от НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин за автора Стою Пищалов - 27.05.2014 г.
Поздравителен адрес и плакет за автора Стою Пищалов от Община Девин - 27.05.2014 г.
Поздравления към автора от Мария Бояджиева - 27.05.2014 г.
Поздравления към автора от Емил Енчев - 27.05.2014 г.
Стою Пищалов представя първата си книга "Спомени" пред жители и гости на град Девин - 27.05.2014 г.
Музикален поздрав от ВГ "Лира" - 27.05.2014 г.
Представяне стихосбирката "Целунат изгрев" на поетесата Величка Петкова - 10.06.2014 г.
Поздравителен адрес от читалището за Величка Петкова - 10.06.2014 г.
Татяна Димитрова открива Обща изложба живопис, иконопис и дърворезба на художници от Община Девин - 27.06.2014 г.
Откриване на Обща изложба живопис, иконопис и дърворезба на художници от Община Девин - 27.06.2014 г.
Грамоти за художниците от НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - 27.06.2014 г.
Поздравителен адрес за художниците от Кмета на Община Девин - г-н Цветалин Пенков - 27.06.2014 г.
Подаръци и цвета за художниците от Община Девин - 27.06.2014 г.
Поздравителен адрес от ПГПИ - град Смолян - 27.06.2014 г.
Връчване на свидетелство за завършено средно професионално образование на младата художничка от гр. Девин Гергана Георгиева от г-жа Захарина Куцева - преподавател в ПГПИ - гр. Смолян - 27.06.2014 г.
Поздравления за художниците от г-жа Диана Чаушева - 27.06.2014 г.
Обща изложба живопис, иконопис и дърворезба - 27.06.2014 г.
Обща изложба живопис, иконопис и дърворезба - 27.06.2014 г.
Обща изложба живопис, иконопис и дърворезба - 27.06.2014 г.
Творческа вечер на журналиста и писателя Георги Чаталбашев - 22.07.2014 г.
Надежда Башова открива творческата вечер на Георги Чаталбашев - 22.07.2014 г.
Светозар Казанджиев представя творчеството на Георги Чаталбашев - 22.07.2014 г.
Поздравителен адрес от Община Девин - 22.07.2014 г.
Поздравителен адрес от НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - 22.07.2014 г.
Татяна Димитрова представя творчеството на Георги Чаталбашев - 22.07.2014 г.
Георги Чаталбашев представя своето творчество - 22.07.2014 г.
Татяна Димитрова открива снимкова изложба "Девин - назад във времето" по повод Празника на Девин и 102 години от Освобождението на града - 08.10.2014 г.
Презентация "Девин - назад във времето" - 08.10.2014 г.
Откриване на изложба "Девин - назад във времето" - 08.10.2014 г.
Откриване на изложба "Девин - назад във времето" - 08.10.2014 г.
Г-жа Златка Петрова от РИМ "Стою Шишков" поздравява присъстващите с Празника на Девин - 08.10.2014 г.
Г-жа Сийка Михайлова поздравява служителите на читалището и присъстващите от името на Община Девин - 08.10.2014 г.
Изложба "Девин - назад във времето" - 08.10.2014 г.
Изложба "Девин - назад във времето" - 08.10.2014 г.
Представяне на презентация "Девин - назад във времето" пред ученици от 10 "а" и 10 "б" клас на СОУ "Христо Ботев" с класни ръководители Милена Кръпчева и Детелина Караджова - 14.10.2014 г.
Представяне на презентация "Девин - назад във времето" пред ученици от 6 клас на СОУ "Христо Ботев" с класен ръководител Цонка Кафеджиева - 14.10.2014 г.
Представяне на презентация "Девин - назад във времето" пред ученици от 9 "а" и 9 "б" клас на СОУ "Христо Ботев" с класни ръководители Петър Карагегов и Пепа Кушлева - 14.10.2014 г.
Представяне на презентация "Девин - назад във времето" пред ученици от 6 "б" и 6"в" клас на СОУ "Христо Ботев" с класни ръководители Теменужка Командарева и Зорница Кафеджиева - 21.10.2014 г.
Представяне на презентация "Девин - назад във времето" пред ученици от 8 клас на СОУ "Христо Ботев" с класен ръководител Минка Мартинова - 22.10.2014 г.
Татяна Димитрова представя сборник с разкази "Белези" на писателя Емил Енчев - 30.10.2014 г.
Представяне на сборник с разкази "Белези" на писателя Емил Енчев - 30.10.2014 г.
Представяне на сборник с разкази "Белези" на писателя Емил Енчев - 30.10.2014 г.
Поздравителен адрес за автора от НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - 30.10.2014 г.
Поздравителен адрес за автора от Община Девин - 30.10.2014 г.
Музикален поздрав за писателя Емил Енчев в изпълнение на Гайдарски състав - 30.10.2014 г.
Музикален поздрав за писателя Емил Енчев в изпълнение на Надежда Башова, съпровод на гайда Емил Чолаков - 30.10.2014 г.
Емил Енчев представя своето творчество пред публиката - 30.10.2014 г.
Подарък - сборник с разкази "Белези" и автограф от писателя Емил Енчев за присъстващите на вечерта - 30.10.2014 г.
Мария Бояджиева - Председател на Арт клуб "Девина" открива срещата, посветена на 24 май - 17.05.2017 г.
Васка Ангелова - специален гост на Арт клуб "Девина" представя свои есета - 17.05.2017 г.
Среща на Арт клуб "Девина" по повод 24 май Ден на българската просвета и култура и славянската писменост - 17.05.2017 г.
Откриване на изложба-конкурс за рисунка и снимка на тема "Зимна приказка в Родопите" с организатор ОДК - Девин и с подкрепата на НЧ "Родопска просвета - 1923" и ЦОП "Слънчо" - 02.02.2015 г.
Откриване на изложба-конкурс за рисунка и снимка на тема "Зимна приказка в Родопите" с организатор ОДК - Девин и с подкрепата на НЧ "Родопска просвета - 1923" и ЦОП "Слънчо" - 02.02.2015 г.
Откриване на изложба-конкурс за рисунка и снимка на тема "Зимна приказка в Родопите" с организатор ОДК - Девин и с подкрепата на НЧ "Родопска просвета - 1923" и ЦОП "Слънчо" - 02.02.2015 г.
Откриване на изложба-конкурс за рисунка и снимка на тема "Зимна приказка в Родопите" с организатор ОДК - Девин и с подкрепата на НЧ "Родопска просвета - 1923" и ЦОП "Слънчо" - 02.02.2015 г.
Награждаване на участниците в изложба-конкурс "Зимна приказка в Родопите" - 02.02.2015 г.
Награждаване на участниците в изложба-конкурс "Зимна приказка в Родопите" - 02.02.2015 г.
Изложба, посветена на Руско-турската освободителна война - 25.02.2015 г.
Изложба, посветена на Руско-турската освободителна война - 25.02.2015 г.
Изложба, посветена на Руско-турската освободителна война - 25.02.2015 г.
Татяна Димитрова открива изложба, посветена на Руско-турската освободителна война - презентации, представени от ученици от 11"б" клас на СОУ "Христо Ботев" с кл. ръководител г-жа Лили Джиджова - 25.02.2015 г.
Ученици от 11 "б" клас представят презентации на тема "Значението на Санстефанския мирен договор за бъдещото развитие на България" - 25.02.2015 г.
Ученици от 11 "б" клас представят презентации на тема "Значението на Санстефанския мирен договор за бъдещото развитие на България" - 25.02.2015 г.
Ученици от 11 "б" клас представят презентации на тема "Значението на Санстефанския мирен договор за бъдещото развитие на България" - 25.02.2015 г.
Г-жа Красимира Георгиева - Директор на СОУ "Христо Ботев" поздравява учениците и присъстващите с Националния празник на България 3 март - 25.02.2015 г.
Грамоти от СОУ "Христо Ботев" за учениците от 11"б" клас - 25.02.2015 г.
Поздравителен адрес и награди за учениците от Община Девин - 25.02.2015 г.
Награди и поздравления за учениците от НЧ "Родопска просвета - 1923" - 25.02.2015 г.
Изложба под надслов "Творчеството на жената - носител на красота и радост" - 05.03.2015 г.
Изложба под надслов "Творчеството на жената - носител на красота и радост" - 05.03.2015 г.
Изложба под надслов "Творчеството на жената - носител на красота и радост" - 05.03.2015 г.
Осмомартенско тържество под надслов "Творчеството на жената - носител на красота и радост" - 05.03.2015 г.
Рецитал изнесен от Арт клуб "Девина" под надслов "Творчеството на жената - носител на красота и радост" - 05.03.2015 г.
Рецитал изнесен от Арт клуб "Девина" под надслов "Творчеството на жената - носител на красота и радост" - 05.03.2015 г.
Рецитал изнесен от Арт клуб "Девина" под надслов "Творчеството на жената - носител на красота и радост" - 05.03.2015 г.
Грамота от Община Девин за НЧ "Родопска просвета - 1923" и Арт клуб "Девина" - 05.03.2015 г.
Музикален поздрав от ВГСГП "Орфей" - 05.03.2015 г.
Музикален поздрав от ВГ "Лира" - 05.03.2015 г.
Посещение и разглеждане на изложбата от ученици от 2 клас при СУ "Христо Ботев" - 27.04.2017 г.
Посещение и разглеждане на изложбата от ученици от 2 клас при СУ "Христо Ботев" - 27.04.2017 г.
Изложба "Творим заедно" на участници в кръжока по изобразително изкуство по случай Седмица на детската книга и изкуствата за деца - 16.04.2015 г.
Изложба "Творим заедно" на участници в кръжока по изобразително изкуство по случай Седмица на детската книга и изкуствата за деца - 16.04.2015 г.
Изложба "Творим заедно" на участници в кръжока по изобразително изкуство по случай Седмица на детската книга и изкуствата за деца - 16.04.2015 г.
Изложба "Творим заедно" на участници в кръжока по изобразително изкуство по случай Седмица на детската книга и изкуствата за деца - 16.04.2015 г.
Изложба "Творим заедно" на участници в кръжока по изобразително изкуство по случай Седмица на детската книга и изкуствата за деца - 16.04.2015 г.
Изложба "Творим заедно" на участници в кръжока по изобразително изкуство по случай Седмица на детската книга и изкуствата за деца - 16.04.2015 г.
Изложба "Творим заедно" на участници в кръжока по изобразително изкуство по случай Седмица на детската книга и изкуствата за деца - 16.04.2015 г.
Откриване на изложба "Творим заедно" на участници в кръжока по изобразително изкуство - 16.04.2015 г.
Татяна Димитрова открива изложба "Творим заедно" на участници в кръжока по изобразително изкуство - 16.04.2015 г.
Поздравителен адрес и подаръци за участниците в изложбата от Кмета на Община Девин - г-н Цветалин Пенков - 16.04.2015 г.
Награждаване на участниците в изложбата - 16.04.2015 г.
Награждаване на участниците в изложбата - 16.04.2015 г.
Посещение и разглеждане на изложбата от групи "Бон Бон" и "Мечо Пух" при ДГ "Изворче" - 27.04.2017 г.
Посещение и разглеждане на изложбата от ученици от 1 клас при СУ "Христо Ботев" - 27.04.2017 г.
Посещение и разглеждане на изложбата от ученици от 1 клас при СУ "Христо Ботев" - 27.04.2017 г.
Посещение и разглеждане на изложбата от ученици от 1 клас при СУ "Христо Ботев" - 27.04.2017 г.
Посещение и разглеждане на изложбата от ученици от 2 клас при СУ "Христо Ботев" - 27.04.2017 г.
Посещение и разглеждане на изложбата от групи "Звездичка" и "Петле" при ДГ "Здравец" - 26.04.2017 г.
Посещение и разглеждане на изложбата от групи "Бон Бон" и "Мечо Пух" при ДГ "Изворче" - 27.04.2017 г.
Посещение и разглеждане на изложбата от групи "Бон Бон" и "Мечо Пух" при ДГ "Изворче" - 27.04.2017 г.
Деца от група "Бонбон" от ОДЗ "Изворче" посетиха и разгледаха изложба "Творим заедно" - 23.04.2015 г.
Посещение и разглеждане на изложбата от групи "Звездичка" и "Петле" при ДГ "Здравец" - 26.04.2017 г.
Посещение и разглеждане на изложбата от групи "Звездичка" и "Петле" при ДГ "Здравец" - 26.04.2017 г.
Награждаване на участниците в изложба "Радост, творчество и красота" - 26.04.2017 г.
Награждаване на участниците в изложба "Радост, творчество и красота" - 26.04.2017 г.
Откриване на изложба "Радост, творчество и красота" на участниците в Кръжока по изобразително изкуство - 26.04.2017 г.
Откриване на изложба "Радост, творчество и красота" на участниците в Кръжока по изобразително изкуство - 26.04.2017 г.
Откриване на изложба "Радост, творчество и красота" на участниците в Кръжока по изобразително изкуство - 26.04.2017 г.
Представяне на сборник "Чувствам, следователно съществувам" на Клуб "Приятели на книгата" при НЧ "Орфееви гори 1870" гр. Смолян, кв. Райково - 12.05.2015 г.
Представяне на сборник "Чувствам, следователно съществувам" на Клуб "Приятели на книгата" при НЧ "Орфееви гори 1870" гр. Смолян, кв. Райково - 12.05.2015 г.
Представяне на сборник "Чувствам, следователно съществувам" на Клуб "Приятели на книгата" при НЧ "Орфееви гори 1870" гр. Смолян, кв. Райково - 12.05.2015 г.
Поздравителен адрес за младите автори от НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - 12.05.2015 г.
Поздравителен адрес за младите автори от Община Девин - 12.05.2015 г.
Изложба "Световната война и българската народопсихология през обектива на фотоапарата" на Тракийско дружество "Войвода Руси Славов" - Пловдив - 10-29.06.2015 г.
Изложба "Световната война и българската народопсихология през обектива на фотоапарата" на Тракийско дружество "Войвода Руси Славов" - Пловдив - 10-29.06.2015 г.
Изложба "Световната война и българската народопсихология през обектива на фотоапарата" на Тракийско дружество "Войвода Руси Славов" - Пловдив - 10-29.06.2015 г.
Откриване на юбилейна изложба "Измислен свят" на Татяна Димитрова - 03.07.2015 г.
Откриване на юбилейна изложба "Измислен свят" на Татяна Димитрова - 03.07.2015 г.
Откриване на юбилейна изложба "Измислен свят" на Татяна Димитрова - 03.07.2015 г.
Татяна Димитрова открива юбилейната си изложба "Измислен свят" - 03.07.2015 г.
Поздравителен адрес и подаръци за художничката от Община Девин - 03.07.2015 г.
Поздравителен адрес и подаръци за художничката от НЧ "Родопска просвета - 1923" - 03.07.2015 г.
Картини на Татяна Димитрова от изложба "Измислен свят" - 03.07.2015 г.
Картини на Татяна Димитрова от изложба "Измислен свят" - 03.07.2015 г.
Картини на Татяна Димитрова от изложба "Измислен свят" - 03.07.2015 г.
Откриване на изложба на Гергана Тюфекчиева - участничка за Международната награда за херцога на Единбург - 21.08.2015 г.
Поздравителен адрес за художничката от Община Девин - 21.08.2015 г.
Поздравителен адрес за художничката от НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - 21.08.2015 г.
Фотодокументална изложба, посветена на 130-годишнина на Съединението и обявяване на независимостта на България - 01.09.2015 г.
Фотодокументална изложба, посветена на 130-годишнина на Съединението и обявяване на независимостта на България - 01.09.2015 г.
Фотодокументална изложба, посветена на 130-годишнина на Съединението и обявяване на независимостта на България - 01.09.2015 г.
Вечер под надслов "На България с любов" по случай Съединението и обявяване независимостта - 15.09.2015 г.
Вечер под надслов "На България с любов" по случай Съединението и обявяване независимостта - 15.09.2015 г.
Вечер под надслов "На България с любов" по случай Съединението и обявяване независимостта - 15.09.2015 г.
Вечер под надслов "На България с любов" по случай Съединението и обявяване независимостта - 15.09.2015 г.
Вечер под надслов "На България с любов" по случай Съединението и обявяване независимостта - 15.09.2015 г.
Вечер под надслов "На България с любов" по случай Съединението и обявяване независимостта - 15.09.2015 г.
Вечер под надслов "На България с любов" по случай Съединението и обявяване независимостта - 15.09.2015 г.
Поздравителен адрес от НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин за Васка Ангелова за подготовката и осъществяване на мероприятието под надслов "На България с любов" - 15.09.2015 г.
Поздравителен адрес от Община Девин за Васка Ангелова за подготовката и осъществяване на мероприятието под надслов "На България с любов" - 15.09.2015 г.
Надежда Башова открива вечер за представяне книгата "Резерват за грешници" на писателя и журналиста Георги Чаталбашев по случай Празника на град Девин - 02.10.2015 г.
Иван Гранитски представя автора Георги Чаталбашев и неговата книга "Резерват за грешници" - 02.10.2015 г.
Георги Чаталбашев представя книгата си "Резерват за грешници" - 02.10.2015 г.
Поздравителен адрес и подарък за автора от община Девин - 02.10.2015 г.
Поздравителен адрес и подарък за Георги Чаталбашев от НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - 02.10.2015 г.
Музикален поздрав от ВГ "Родопчанка" с ръководител Надежда Башова - 02.10.2015 г.
Откриване на изложба-конкурс за детска рисунка "Зимни приключения" организирана от Общински детски комплекс и съдействието и финансовата подкрепа на НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - 05.02.2016 г.
Откриване на изложба-конкурс за детска рисунка "Зимни приключения" организирана от Общински детски комплекс и съдействието и финансовата подкрепа на НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - 05.02.2016 г.
Подаръци за участниците в изложбата от община Девин - 05.02.2016 г.
Вечер под надслов "Неразказана приказка за великата Родопа планина" посветена на Националния празник на България 3 март - 26.02.2016 г.
Вечер под надслов "Неразказана приказка за великата Родопа планина" посветена на Националния празник на България 3 март - 26.02.2016 г.
Вечер под надслов "Неразказана приказка за великата Родопа планина" посветена на Националния празник на България 3 март - 26.02.2016 г.
Вечер под надслов "Неразказана приказка за великата Родопа планина" посветена на Националния празник на България 3 март - 26.02.2016 г.
Вечер под надслов "Неразказана приказка за великата Родопа планина" посветена на Националния празник на България 3 март - 26.02.2016 г.
Вечер посветена на Международния ден на жената - 8 март - 07.03.2016 г.
Вечер посветена на Международния ден на жената - 8 март - 07.03.2016 г.
Музикален поздрав към присъстващите от Надежда Башова - 07.03.2016 г.
Музикален поздрав към присъстващите от ВГСГП "Орфей" - 07.03.2016 г.
Откриване на изложба по повод Седмицата на гората съвместно с община Девин, СОУ "Христо Ботев" и ОДК - гр. Девин - 06.04.2016 г.
Откриване на изложба по повод Седмицата на гората съвместно с община Девин, СОУ "Христо Ботев" и ОДК - гр. Девин - 06.04.2016 г.
Откриване на изложба по повод Седмицата на гората съвместно с община Девин, СОУ "Христо Ботев" и ОДК - гр. Девин - 06.04.2016 г.
Откриване на изложба "Творим и се забавляваме" на участници от Кръжока по изобразително изкуство по случай Седмица на детската книга и изкуствата за деца - 19.04.2016 г.
Откриване на изложба "Творим и се забавляваме" на участници от Кръжока по изобразително изкуство по случай Седмица на детската книга и изкуствата за деца - 19.04.2016 г.
Откриване на изложба "Творим и се забавляваме" на участници от Кръжока по изобразително изкуство по случай Седмица на детската книга и изкуствата за деца - 19.04.2016 г.
Г-жа Татяна Димитрова открива изложба "Творим и се забавляваме" - 19.04.2016 г.
Награждаване на участниците в изложбата - 19.04.2016 г.
Награждаване на участниците в изложбата - 19.04.2016 г.
Открит урок на тема "Моята планета Земя" с ученици от 5 и 6 клас на СУ "Христо Ботев" - 25.04.2017 г.
Открит урок на тема "Моята планета Земя" с ученици от 5 и 6 клас на СУ "Христо Ботев" - 25.04.2017 г.
Открит урок на тема "Моята планета Земя" с ученици от 5 и 6 клас на СУ "Христо Ботев" - 25.04.2017 г.
Част от картините на учителите-творци от Смолян - 06.04.2017 г.
Татяна Димитрова открива изложба живопис на учители от Смолян и творческа вечер за представяне книгите "Глас от вечността" на Светозар Казанджиев и "Спирки по пътя" на Антоанета Стоименова - 06.04.2017 г.
Писатели,учители-творци от Смолян и читалищни дейци от Девин - 06.04.2017 г.
Писателите Светозар Казанджиев и Антоанета Стоименова - 06.04.2017 г.
Поетична вечер посветена на творчеството на Ангел Кроснев от гр. Чирпан. Гостуват и неговите съграждани - художниците Владимир Кондарев и Музафер Мехмед, илюстрирали стихосбирките на поета - 10.05.2016 г.
Г-жа Татяна Димитрова открива поетичната вечер посветена на творчеството на Ангел Кроснев - 10.05.2016 г.
Художникът Владимир Кондарев представя творчеството на поета Ангел Кроснев - 10.05.2016 г.
Ангел Кроснев представя своето творчество - 10.05.2016 г.
Поздравителен адрес за творците от Община Девин - 10.05.2016 г.
Поздравителен адрес от НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - 10.05.2016 г.
Музикален поздрав към присъстващите от ВГСГП "Орфей" - 10.05.2016 г.
Грамоти и награди на участници от кръжока по изобразително изкуство от областния конкурс "С очите си видях бедата" - м. май 2016 г.
Грамоти и награди на участници от кръжока по изобразително изкуство от областния конкурс "С очите си видях бедата" - м. май 2016 г.
Афиш за откриване на сборна изложба - 20.09.2016 г.
Връчване на грамоти на ученици от Кръжока по изобразително изкуство - участници в сборната изложба - 20.09.2016 г.
Ученици от Кръжока по изобразително изкуство - участници в сборната изложба - 20.09.2016 г.
Ученици от Кръжока по изобразително изкуство - участници в сборната изложба - 20.09.2016 г.
12 табла изработени по проект "Организиране и представяне на сборна изложба на творци в областта на изобразителното и приложното изкуство от гр. Девин и общината" с финансовата подкрепа на Министерство на културата - 20.09.2016 г.
12 табла изработени по проект "Организиране и представяне на сборна изложба на творци в областта на изобразителното и приложното изкуство от гр. Девин и общината" с финансовата подкрепа на Министерство на културата - 20.09.2016 г.
Изложба реализирана по проект "Организиране и представяне на сборна изложба на творци в областта на изобразителното и приложното изкуство от гр. Девин и общината" с финансовата подкрепа на Министерство на културата - 20.09.2016 г.
Кмета на община Девин - г-н Красимир Даскалов разглежда сборната изложба - 20.09.2016 г.
Ръководителя на проекта Калина Даракчиева (вляво) с колеги - 20.09.2016 г.
Изложба реализирана по проект "Организиране и представяне на сборна изложба на творци в областта на изобразителното и приложното изкуство от гр. Девин и общината" с финансовата подкрепа на Министерство на културата - 20.09.2016 г.
Участниците в изложбата получават грамоти - 20.09.2016 г.
Участниците в изложбата получават грамоти - 20.09.2016 г.
Кмета на община Девин - г-н Красимир Даскалов отправя поздравление към организаторите и участниците в изложбата - 20.09.2016 г.
Изложба реализирана по проект "Организиране и представяне на сборна изложба на творци в областта на изобразителното и приложното изкуство от гр. Девин и общината" с финансовата подкрепа на Министерство на културата - 20.09.2016 г.
Изложба реализирана по проект "Организиране и представяне на сборна изложба на творци в областта на изобразителното и приложното изкуство от гр. Девин и общината" с финансовата подкрепа на Министерство на културата - 20.09.2016 г.
Изложба реализирана по проект "Организиране и представяне на сборна изложба на творци в областта на изобразителното и приложното изкуство от гр. Девин и общината" с финансовата подкрепа на Министерство на културата - 20.09.2016 г.
Изложба реализирана по проект "Организиране и представяне на сборна изложба на творци в областта на изобразителното и приложното изкуство от гр. Девин и общината" с финансовата подкрепа на Министерство на културата - 20.09.2016 г.
Участници в изложбата - 20.09.2016 г.
Презентация на тема "Тайните на Харамийската дупка - най-древното светилище в Родопите" представена от екип археолози - 24.11.2016 г.
Презентация на тема "Тайните на Харамийската дупка - най-древното светилище в Родопите" представена от екип археолози - 24.11.2016 г.
Презентация на тема "Тайните на Харамийската дупка - най-древното светилище в Родопите" представена от екип археолози - 24.11.2016 г.
Презентация на тема "Тайните на Харамийската дупка - най-древното светилище в Родопите" представена от екип археолози - 24.11.2016 г.
Откриване на изложба на детска рисунка "Зимата през погледа на децата" и "Красотата на зимата" съвместно с Център за подкрепа на личностно развитие - ОДК, Девин - 31.01.2017 г.
Откриване на изложба на детска рисунка "Зимата през погледа на децата" и "Красотата на зимата" съвместно с Център за подкрепа на личностно развитие - ОДК, Девин - 31.01.2017 г.
Награждаване на участниците в изложба на детска рисунка "Зимата през погледа на децата" и "Красотата на зимата" съвместно с Център за подкрепа на личностно развитие - ОДК, Девин - 31.01.2017 г.
Награждаване на участниците в изложба на детска рисунка "Зимата през погледа на децата" и "Красотата на зимата" съвместно с Център за подкрепа на личностно развитие - ОДК, Девин - 31.01.2017 г.
Поздравителен адрес за участниците и организаторите на изложбата от Община Девин - 31.01.2017 г.
Посещение на Музейна сбирка от група при ОДЗ "Изворче" град Девин - 17.02.2017 г.
Посещение на Музейна сбирка от група при ОДЗ "Изворче" град Девин - 17.02.2017 г.
Посещение на Музейна сбирка от група при ОДЗ "Изворче" град Девин - 17.02.2017 г.
Посещение на Музейна сбирка от група при ОДЗ "Изворче" град Девин - 17.02.2017 г.
Посещение на Музейна сбирка от група при ОДЗ "Изворче" град Девин - 17.02.2017 г.
Откриване на изложба-конкурс "Мартеницата -най-българската традиция" - 01.03.2017 г.
Откриване на изложба-конкурс "Мартеницата -най-българската традиция" - 01.03.2017 г.
Откриване на изложба-конкурс "Мартеницата -най-българската традиция" - 01.03.2017 г.
Откриване на изложба-конкурс "Мартеницата -най-българската традиция" - 01.03.2017 г.
Награждаване на участниците в изложба-конкурс "Мартеницата - най-българската традиция" - 01.03.2017 г.
Награждаване на участниците в изложба-конкурс "Мартеницата - най-българската традиция" - 01.03.2017 г.
Представяне стихосбирката "В утробата на залъка" на Ангел Кроснев и изложба на художниците Владимир Кондарев и Музафер Мехмед от гр. Чирпан - 04.07.2017 г.
Владимир Кондарев представя поета Ангел Кроснев - 04.07.2017 г.
Ангел Кроснев представя своето творчество - 04.07.2017 г.
Поздравителни адреси от НЧ "Родопска просвета - 1923" за творците от гр. Чирпан - 04.07.2017 г.
Музикален поздрав за присъстващите от ВГСГП "Орфей" - 04.07.2017 г.
Представяне най-новите книги "Гела" и "Хидроенергийна каскада Въча" на Димитър Ташков - почетен член на читалището и изтъкнат общественик - 19.07.2017 г.
Представяне най-новите книги "Гела" и "Хидроенергийна каскада Въча" на Димитър Ташков - почетен член на читалището и изтъкнат общественик - 19.07.2017 г.
Поздравителен адрес за автора от НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - 19.07.2017 г.
Поздравителен адрес за автора от община Девин - 19.07.2017 г.
Димитър Ташков представя най-новите си книги "Гела" и "Хидроенергийна каскада Въча" - 19.07.2017 г.
Музикален поздрав за присъстващите от ВГ "Родопчанка", съпровод на гайда Йордан Пелтеков - 19.07.2017 г.
Посещение на група деца по проект на община Девин за допълнително обучение по бълг. език и литература с учител Р. Адърова и помощник г-жа Иванова - 02.08.2017 г.
Посещение на група деца по проект на община Девин за допълнително обучение по бълг. език и литература с учител Р. Адърова и помощник г-жа Иванова - 02.08.2017 г.
Подредена е изложба "Българската шевица - майсторство и красота" на жени-творци от Девин. Откриването ще бъде на 18.08.2017 г.
Подредена е изложба "Българската шевица - майсторство и красота" на жени-творци от Девин. Откриването ще бъде на 18.08.2017 г.
Подредена е изложба "Българската шевица - майсторство и красота" на жени-творци от Девин. Откриването ще бъде на 18.08.2017 г.
Подредена е изложба "Българската шевица - майсторство и красота" на жени-творци от Девин. Откриването ще бъде на 18.08.2017 г.
Подредена е изложба "Българската шевица - майсторство и красота" на жени-творци от Девин. Откриването ще бъде на 18.08.2017 г.
Откриване на изложба "Българската шевица - майсторство и красота" - 18.08.2017 г.
Грамоти за участничките в изложба "Българската шевица - майсторство и красота" - 18.08.2017 г.
Откриване на изложба "Българската шевица - майсторство и красота" - 18.08.2017 г.
Юбилейна вечер на Радка Кушлева - 30.08.2017 г.
Юбилейна вечер на Радка Кушлева - 30.08.2017 г.
Юбилейна вечер на Радка Кушлева - 30.08.2017 г.
Юбилейна вечер на Радка Кушлева - 30.08.2017 г.
Представяне втората стихосбирка "Измислен свят" на Татяна Димитрова - 27.09.2017 г.
Надежда Башова открива поетичната вечер - 27.09.2017 г.
Татяна Димитрова представя втората си стихосбирка "Измислен свят" - 27.09.2017 г.
Татяна Димитрова представя втората си стихосбирка "Измислен свят" - 27.09.2017 г.
Надежда Башова и Калина Даракчиева представят пред публика някои от стиховете в стихосбирката "Измислен свят" - 27.09.2017 г.
Надежда Башова и Калина Даракчиева представят пред публика някои от стиховете в стихосбирката "Измислен свят" - 27.09.2017 г.
Поздравителен адрес за Татяна Димитрова от НЧ "Родопска просвета - 1923" - 27.09.2017 г.
Поздравителен адрес за Татяна Димитрова от община Девин - 27.09.2017 г.
Музикален поздрав към присъстващите от Надежда Башова - 27.09.2017 г.
Музикален поздрав от ВГ "Родопчанка", съпровод на гайда Йордан Пелтеков - 27.09.2017 г.
Татяна Димитрова открива изложба "Възрожденската архитектура и красотата на моята родина България" на Кръжока по изобразително изкуство - 04.10.2017 г.
Поздравителен адрес за участниците в изложбата и техния ръководител Татяна Димитрова от НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - 04.10.2017 г.
Откриване на изложба "Възрожденската архитектура и красотата на моята родина България" - 04.10.2017 г.
Участниците в изложбата с техния ръководител Татяна Димитрова - 04.10.2017 г.
Изложба "Възрожденската архитектура и красотата на моята родина България" - 04.10.2017 г.
Изложба "Възрожденската архитектура и красотата на моята родина България" - 04.10.2017 г.
Презентация "Девин - назад във времето" с ученици от 9"б" клас на СУ "Христо Ботев" по случай 105 години от Освобождението на град Девин и региона - 06.10.2017 г.
Презентация "Девин - назад във времето" с ученици от 9"б" клас на СУ "Христо Ботев" по случай 105 години от Освобождението на град Девин и региона - 06.10.2017 г.
Презентация "Девин - назад във времето" с ученици от 9"б" клас на СУ "Христо Ботев" по случай 105 години от Освобождението на град Девин и региона - 06.10.2017 г.
Откриване на изложба "Малка пластика - фигурки от пластелин" на Момчил Гьондузов по повод Първи световен фестивал на гайдари и кавалджии "Чуйте Девин" - 20.10.2017 г.
Зелма Белберова - Директор на ПГЕ "Ал Попов" поздравява ученика Момчил Гьонзузов - 20.10.2017 г.
Изложба "Малка пластика - фигурки от пластелин" на Момчил Гьондузов - ученик от ПГЕ "Ал. Попов" - 20.10.2017 г.
Поздравителен адрес от НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - 20.10.2017 г.
Откриване на изложба на детска рисунка "Обичаме зимата" съвместно с ЦПЛР - ОДК, Девин - 24.01.2018 г.
Награждаване на участниците в изложбата - 24.01.2018 г.
Награждаване на участниците в изложбата - 24.01.2018 г.
Награди за участниците от община Девин - 24.01.2018 г.
Временна експозиция по повод 140 години от Освобождението на България - 12.02.2018 г.
Временна експозиция по повод 140 години от Освобождението на България - 12.02.2018 г.
Откриване на изложба-конкурс за деца на тема "Мартеницата - традиция и красота" съвместно с ЦПЛР - ОДК, гр. Девин - 06.03.2018 г.
Откриване на изложба-конкурс за деца на тема "Мартеницата - традиция и красота" съвместно с ЦПЛР - ОДК, гр. Девин - 06.03.2018 г.
Откриване на изложба-конкурс за деца на тема "Мартеницата - традиция и красота" съвместно с ЦПЛР - ОДК, гр. Девин - 06.03.2018 г.
Откриване на изложба-конкурс за деца на тема "Мартеницата - традиция и красота" съвместно с ЦПЛР - ОДК, гр. Девин - 06.03.2018 г.
Награди за участниците в изложба-конкурс на тема "Мартеницата - традиция и красота" - 06.03.2018 г.
Посещение и разглеждане на детска изложба "Творим и се забавляваме" от група "Петле" при ДГ "Здравец" - 24.04.2018 г.
Посещение и разглеждане на детска изложба "Творим и се забавляваме" от група "Петле" при ДГ "Здравец" - 24.04.2018 г.
Посещение и разглеждане на детска изложба "Творим и се забавляваме" от група "Петле" при ДГ "Здравец" - 24.04.2018 г.
Откриване на изложба от детски рисунки "Творим и се забавляваме" съвместно с ЦПЛР - ОДК, гр. Девин - 24.04.2018 г.
Награждаване на участниците в изложбата - 24.04.2018 г.
Награждаване на участниците в изложбата - 24.04.2018 г.
Изложба от детски рисунки "Творим и се забавляваме" - 24.04.2018 г.
Изложба от детски рисунки "Творим и се забавляваме" - 24.04.2018 г.
Посещение и разглеждане на детска изложба "Творим и се забавляваме" от група "Калинка" при ДГ "Изворче" - 25.04.2018 г.
Посещение и разглеждане на детска изложба "Творим и се забавляваме" от група "Калинка" при ДГ "Изворче" - 25.04.2018 г.
Посещение и разглеждане на детска изложба "Творим и се забавляваме" от група "Калинка" при ДГ "Изворче" - 25.04.2018 г.
Посещение и разглеждане на детска изложба "Творим и се забавляваме" от група "Калинка" при ДГ "Изворче" - 25.04.2018 г.
Посещение и разглеждане на детска изложба "Творим и се забавляваме" от група "Калинка" при ДГ "Изворче" - 25.04.2018 г.
Татяна Димитрова открива изложба-живопис на Елена Добрева - 09.05.2018 г.
Поздравителен адрес за художничката от община Девин - 09.05.2018 г.
Откриване на изложба-живопис на Елена Добрева - 09.05.2018 г.
Откриване на изложба-живопис на Елена Добрева - 09.05.2018 г.
Представяне книгата "Земя, погалена от Бог" на Светозар Казанджиев - 31.05.2018 г.
Представяне книгата "Земя, погалена от Бог" на Светозар Казанджиев - 31.05.2018 г.
Представяне книгата "Земя, погалена от Бог" на Светозар Казанджиев - 31.05.2018 г.
Татяна Димитрова открива изложба на Школа по изобразително изкуство към НЧ "Димитър Данаилов -2013" гр. Чирпан - 20.06.2018 г.
Откриване на изложба на Школа по изобразително изкуство към НЧ "Димитър Данилов - 2013" гр. Чирпан - 20.06.2018 г.
Откриване на изложба на Школа по изобразително изкуство към НЧ "Димитър Данилов - 2013" гр. Чирпан - 20.06.2018 г.
Откриване на сборна изложба на художници и приложници от Девин и от градове, участници през годините в изложби организирани от читалището - 12.07.2018 г.
Откриване на сборна изложба на художници и приложници от Девин и от градове, участници през годините в изложби организирани от читалището - 12.07.2018 г.
Татяна Димитрова - Председател на НЧ "Родопска просвета - 1923" открива сборната изложба - 12.07.2018 г.
Откриване на сборна изложба на художници и приложници от Девин и от градове, участници през годините в изложби организирани от читалището - 12.07.2018 г.
Откриване на сборна изложба на художници и приложници от Девин и от градове, участници през годините в изложби организирани от читалището - 12.07.2018 г.
Откриване на Документална изложба "1943. Преследване и защита. Съдбата на българските евреи" - 14.11.2018 г.
Откриване на Документална изложба "1943. Преследване и защита. Съдбата на българските евреи" - 14.11.2018 г.
Откриване на Документална изложба "1943. Преследване и защита. Съдбата на българските евреи" - 14.11.2018 г.
Музикален поздрав от Гайдарски състав - 14.11. 2018 г.
Музикален поздрав към присъстващите от Битова група "Катя Ванчева" - 14.11. 2018 г.
Солово изпълнение на Вера Башова, съпровод на гайда Манол Ташков - 14.11.2018 г.
Откриване на Документална изложба "1943. Преследване и защита. Съдбата на българските евреи" - 14.11.2018 г.
Откриване на Документална изложба "1943. Преследване и защита. Съдбата на българските евреи" - 14.11.2018 г.
Водещи на Вечер на юбилярите - Калина Даракчиева и Гергана Георгиева - 22.11.2018 г.
Татяна Димитрова - Председател на читалището награждава юбиляри с плакет и грамота - 22.11.2018 г.
Вечер на юбилярите съвместно с Българска национална гайдарска асоциация - 22.11.2018 г.
Музикален поздрав от ВГ за популярни песни "Лира" - 22.11.2018 г.
Музикален поздрав от ВГСГП "Орфей" - 22.11.2018 г.
Музикален поздрав от Гайдарски състав - 22.11.2018 г.
Награждаване на юбиляри - 22.11.2018 г.
Музикален поздрав от гайдарите при БГНА с председател Петър Янев - 22.11.2018 г.
Музикален поздрав от гайдарите при БГНА с председател Петър Янев - 22.11.2018 г.
Откриване на Изложба на детска рисунка под надслов "Зимата и ние" подготвена от ученици от Кръжока по изобразително изкуство - 23.01.2019 г.
Откриване на Изложба на детска рисунка под надслов "Зимата и ние" подготвена от ученици от Кръжока по изобразително изкуство - 23.01.2019 г.
Награди за участниците - 23.01.2019 г.
Награждаване на участниците в изложбата - 23.01.2019 г.
Поздравителен адрес от община Девин - 23.01.2019 г.
Презентация "Познаваме ли родния си град" с ученици от 9 клас от СУ "Христо Ботев" - 20.02.2019 г.
Презентация "Познаваме ли родния си град" с ученици от 10 клас от СУ "Христо Ботев" - 21.02.2019 г.
Презентация "Познаваме ли родния си град" с ученици от 8-10 клас от ПГЕ "Александър Попов" град Девин - 05.03.2019 г.
Посещение на Музейна сбирка от група деца-военни сираци от лагер "Децата на Българската армия" - 28.03.2019 г.
Посещение на Музейна сбирка от група деца-военни сираци от лагер "Децата на Българската армия" - 28.03.2019 г.
Посещение на Музейна сбирка от група деца-военни сираци от лагер "Децата на Българската армия" - 28.03.2019 г.
Откриване на изложба "Децата на Девин творят" на участници от Кръжока по изобразително изкуство - 23.04.2019 г.
Откриване на изложба "Децата на Девин творят" на участници от Кръжока по изобразително изкуство - 23.04.2019 г.
Откриване на изложба "Децата на Девин творят" на участници от Кръжока по изобразително изкуство - 23.04.2019 г.
Разглеждане на изложбата от група "Пчелица" от ДГ "Здравец" - 24.04.2019 г.
Разглеждане на изложбата от група "Пчелица" от ДГ "Здравец" - 24.04.2019 г.
Разглеждане на изложбата от група "Пчелица" от ДГ "Здравец" - 24.04.2019 г.
Разглеждане на изложбата от групи "Мечо Пух" и "Калинка" от ДГ "Изворче" - 23.04.2019 г.
Разглеждане на изложбата от групи "Мечо Пух" и "Калинка" от ДГ "Изворче" - 23.04.2019 г.
Разглеждане на изложбата от група "Пчелица" от ДГ "Здравец" - 24.04.2019 г.
Представяне на презентация в Музейната сбирка на тема "Ролята на музейното дело за опознаване историята на родния край и обоготяване на културния живот на общността" - 16.05.2019 г.
Представяне на презентация в Музейната сбирка на тема "Ролята на музейното дело за опознаване историята на родния край и обоготяване на културния живот на общността" - 16.05.2019 г.
Представяне на презентация в Музейната сбирка на тема "Ролята на музейното дело за опознаване историята на родния край и обоготяване на културния живот на общността" - 16.05.2019 г.
Откриване на Изложба-концерт "Творецът в мен" на Емрах и Реджеп Якъбови - 09.07.2019 г.
Откриване на Изложба-концерт "Творецът в мен" на Емрах и Реджеп Якъбови - 09.07.2019 г.
Откриване на Изложба-концерт "Творецът в мен" на Емрах и Реджеп Якъбови - 09.07.2019 г.
Откриване на Изложба-концерт "Творецът в мен" на Емрах и Реджеп Якъбови - 09.07.2019 г.
Поздравителен адрес за младите творци от НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - 09.07.2019 г.
Поздравителен адрес за творците от община Девин - 09.07.2019 г.
Картини на младите творци - Емрах и Реджеп Якъбови - 09.07.2019 г.
Откриване на изложба от картини в корейски стил "Маньонва" - 12.08.2019 г.
Откриване на изложба от картини в корейски стил "Маньонва" - 12.08.2019 г.
Картина в корейски стил "Маньонва" - 12.08.2019 г.
Картина в корейски стил "Маньонва" - 12.08.2019 г.
Картина в корейски стил "Маньонва" - 12.08.2019 г.