ПРОЕКТИ

10 години Национална система "Живи човешки съкровища - България"

На 14 юни 2018 г. в галерия "Средец" на Министерство на културата се състоя официална церемония по повод отбелязване на 10-та годишнина от въвеждане на Национална система "Живи човешки съкровища - България." Събитието е част от Европейската година на културното наследство и от културната програма на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

По време на церемонията Заместник министъра на културата г-н Румен Димитров отличи музеите и читалищата с вписан елемент в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство с грамота на Министерство на културата за принос в опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство и Европейската година на културното наследство.

Заместник областния управител на област Смолян г-н Адриян Петров присъства на събитието и подкрепи участниците от област Смолян в Националната система "Живи човешки съкровища - България", чието поддържане и попълване се осъществява от носителите на традиционни знания и умения във всички региони на страната.

Смолян е единствената област в България с най-много спечелени отличия: 3 грамоти за НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин, НЧ "Светлина" град Неделино и Регионален музей "Стою Шишков" град Смолян.

На церемонията присъстваха областни управители, заместник областни управители, председатели на читалища, ръководители и представители на културни институции в страната.

НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин със значителен принос за нематериалното културно наследство на България

На 23 юни 2016 г. от 11.30 ч. в галерия "Средец" на Министерство на културата се състоя церемония за вписване на нови елементи в Националната представителна листа на елементите на нематериалното културно наследство "Живи човешки съкровища - България" етап 2016.

Националната система "Живи човешки съкровища - България" цели съхраняване на знанията и уменията за културно изразяване, които имат важно културно, историческо и художествено значение за България и тяхното предаване на следващите поколения. Право на номинации имат народните читалища - като най-стари български културни институции, както и регионалните музеи, които предлагат лица или групи, които владеят във висша степен традиционни знания и умения в някоя от областите на нематериалното културно наследство.

Със заповед на министъра на културата бе назначена национална експертна комисия с председател проф. Димитрина Кауфман, която прегледа всички подадени 41 кандидатури и излъчи предложение за нови 10 елемента, които да бъдат предоставени за утвърждаване от г-н Вежди Рашидов и бъдат вписани в Националната листа на нематериалното културно наследство. 

Министърът на културата на 23 юни 2016 г. официално обяви новите 10 елемента, сред които е и НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин със спечелен проект в:

 

Сфера на НКН: Традиционно пеене и свирене

Кандидатура: "Родопската гайда - магията на планината"

Групов носител: Гайдарски състав

Институция, излъчила кандидатурата: НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин, обл. Смолян

 

Новите носители бяха удостоени със специални грамоти за приноса в опазването и популяризирането на националната културна идентичност и голямото отличие на Министерство на културата "Златен век" - печат на цар Симеон Велики. Част от тях ще бъдат номинирани и предложени за включване в Световната листа на ЮНЕСКО, каза министърът на културата Вежди Рашидов по време на официалната церемония, в която взе участие и доц. д-р Венцислав Велев, началник на отдел "Регионални дейности" в Министерство на културата.

До сега Националната представителна листа е попълвана 4 пъти - през 2008 г., 2010 г., 2012 г. и 2014 г.

Представителите на НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин: Надежда Башова - Секретар и Калина Даракчиева - Разработване и управление на проекти получиха номинациите от г-н Вежди Рашидов в Министерство на културата.

В концертна програма по случай Еньовден на 24 юни 2016 г. секретарят на читалището Надежда Башова връчи официално наградите на груповия носител - Гайдарски състав с ръководител Емил Чолаков.

Национална програма "Живи човешки съкровища - България 2012"

На 26 юни 2012 г. от 11.00 ч. на "Сцена 17" в Министерството на културата се състоя официалната церемония по обявяването на новите кандидатури, вписани в Националната представителна листа на елементите на нематериалното културно наследство по Националната система "Живи човешки съкровища - България" за 2012 г.В регионалния етап за попълване на системата през тази година в областните администрации в цялата страна постъпиха 88 кандидатури, които бяха оценени от регионални експертни комисии.

На 13 юни 2012 г. Национална експертна комисия, назначена със заповед на министъра на културата разгледа излъчените от регионалния етап 22 кандидатури на национално ниво със задача да номинира до 5 от тях за вписване в Националната листа на елементите по нематериално културно наследство. Решението на тази комисия беше обсъдено и подкрепено на редовно заседание на Националния съвет по нематериално културно наследство проведено на 15 юни 2012 г. Тези 5 кандидатури бяха предложени на министъра на културата за утвърждаване.

След проведена първична селекция на 7 кандидатури по Национална програма "Живи човешки съкровища - България" постъпили в област Смолян, за участие във втори етап на селекцията беше излъчена кандидатурата:

Сфера на дейност, елемент от Регистъра: Традиционно пеене и свирене

Име на проекта: "Родопската гайда - магията на планината"

Институция (читалище или музей): ОНЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин

Индивидуален/групов носител: Гайдарски състав, ОНЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин

Всички постъпили 7 досиета са одобрени и постъпват за съхранение в Националния център за нематериално културно наследство.

Проектът на ОНЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - "Родопската гайда - магията на планината"достигна до национално равнище, но не беше одобрен на втори етап.

На представителите на всички регионални кандидатури, достигнали до национално равнище бяха връчени грамоти на Министерство на културата за принос в съхраняването и популяризирането на традиционната култура и във връзка с участието им в Националната система "Живи човешки съкровища - България 2012".

Системата се попълва за трети път /2008, 2010 г./ и веднага след приключване на процедурата започва подготовката на българската кандидатура за Представителната листа на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Съгласно изискванията тя трябва да е вписана в Националната представителна листа.

 

 

Програма „Глоб@лни библиотеки - България”

През 2009 година библиотеката при НЧ „Родопска просвета – 1923” е включена в програма „Глоб@лни библиотеки - България”, осигуряваща безплатно оборудване и софтуер за библиотеката и обучение на персонала.

На 26.11.2010 г. библиотеката бе оборудвана с 13 компютъра ( 10 от тях са за потребители), лаптоп, мултимедия с екран, 1 брой мултифунционално устройсто (принтер,скенер, копир и факс) и 1 брой цветен лазерен принтер.

 

Пилотно обучение по информационни и комуникационни технологии

 

От 4 до 9 април 2011 г. в Народно читалище "Родопска просвета - 1923" град Девин се проведе обучение по ИКТ (част първа) за библиотечни специалисти от общините Девин, Борино и Доспат. В групата са включени библиотекари от целеви библиотеки по Етап 2009 и Етап 2010. Обучението се води от Пламен Чингаров. При старта му Йорданка Вълчева - Регионален координатор по програмата за областта приветства участниците в обучението и разясни организацията на учебния процес.

 

2011-06-23

 

От 13 до 17 юни 2011 г. се проведе Втория етап на обучението по ИКТ в библиотеката на ОНЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин с обучител Пламен Чингаров. След завършването на курса - библиотекарите от Общините Девин, Борино и Доспат получиха удостоверения за завършено обучение - 90 учебни часа по Програма "Глобални библиотеки - България".

 

Откриване на библиотечен информационен център

 

На 17 юни 2011 г. се откри официално Информационния център в библиотеката на читалището, където са оборудвани 10 работни места за ползвателите.

Библиотеките имат важна роля в организирането на информация за хората в местната общност. Разрастването на интернет и световната компютърна мрежа прави по-лесно намирането на много видове информация.

Радваме се, че библиотеката при ОНЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин е част от Програмата "Българските библиотеки - място за достъп до информация и комуникация за всеки, 2009 - 2013".

 

Да ни е честито!!!

 

Есенно обучение на библиотекари в Девин

 

От 24 до 28 октомври 2011 г. приключи успешно едноседмичното обучение по Програма „Глоб@лни библиотеки – България ” в библиотечния, обучителен център на НЧ „Родопска просвета – 1923” град Девин.

Това бе първото обучение по направление 2: “Организация и управление на обществената библиотека”, част от обученията, които ще се проведат през периода октомври – декември. Обучител бе Йорданка Вълчева – Зам. директор на РБ „Никола Вранчев” в град Смолян и регионален координатор на Програмата за област Смолян.

В групата като обучаеми участваха петнадесет библиотекари. Те бяха представители на градски и селски читалищни библиотеки от общините Девин, Борино и Доспат. Въпреки разнородния състав, благодарение на използваните интерактивни методи, групата се превърна в едно цяло. Това допринесе за успешната работа и тясната връзка между обучител и обучаеми

Курсистите получиха нови знания и насоки за своята работа. Обучението премина много леко, приятно и в добра творческа атмосфера.

Библиотекарите получиха и Наръчник за Организация и управление на обществената библиотека, който ще им бъде полезен в бъдещата им дейност, както и за да го предоставят за нуждите на своите читатели.

Всички участници в курса получиха сертификати за завършено обучение.

 

Завършен курс на обучение „Застъпничество и управление на проектен цикъл” в Девин

 

От 2 до 4 ноември 2011 г. в библиотеката при НЧ”Родопска просвета – 1923” град Девин се проведе обучение за библиотекари по Модул 3 „Застъпничество и управление на проектен цикъл”по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”.

В обучението се включиха 16 библиотечни специалисти от град Девин и от селата - Стоманово, Селча, Михалково, Лясково, Беден, Брезе, кв. Настан, Грохотно, Гьоврен, Триград, Ягодина, Барутин на общините Девин, Борино и Доспат. Курсът се води от Диана Андреева – Ръководител обучения на Програма „Глоб@лни библиотеки – България”.

Модул 3 включва следните теми: Работа с обществеността и Застъпничество, Управление на проекти, Набиране на средства, Привличане на доброволци.
Обучението по този модул премина чрез решаване на казуси, презентации и демонстрации, работа в малки групи, дискусии, разиграване на роли и разработване на проекти, като особено полезно бе споделянето на опит от всички участници и анализирането му от групата.
Курсът постигна целите си и надгради знанията на библиотечните специалисти с нови техники и подходи в търсене на добри резултати в работата в обществените библиотеки. Участниците споделиха добри практики и собствен опит през годините. Освен необходима и полезна информация, поднесена по професионален начин, библиотекарите получиха и Наръчник за застъпничество и управление на проектен цикъл, който ще им бъде полезен в бъдещата им дейност, както и за да го предоставят за нуждите на своите читатели.

За ефективното провеждане на интерактивното обучение спомогна и добрата организация, създадена в читалищната библиотека.

Всички участници в обучението получиха Удостоверение за завършено обучение.

 

 

Приключи изпълнението на проект:

"Девин в периодичния печат - онлайн е-справочник"

 

по Програма "Глоб@лни библиотеки - България", Грантова схема за финансиране на иновативни проекти на обща стойност 5635 лв. спечелен от библиотеката при Народно читалище "Родопска просвета - 1923" град Девин с партньори - Община Девин, Регионална библиотека "Николай Вранчев" и Народно читалище "Възраждане - 1949" кв. Настан. 

В края на м. октомври потребителите ще могат да използват онлайн е-справочникът "Девин в периодичния печат" надграден в сайта на читалището, секция "Библиотека".

До моментът е-справочникът съдържа 1006 записа и 503 снимани и сканирани материали, дигитализирани са 2 читалищни вестника, 1 албум и 1 брошура.

От м. ноември 2013 г. ще продължи надграждането му с нова, актуализирана информация и за останалите селища в Община Девин.

 

 

Субсидии от Министерство на културата

2005 година 

Спечелен проект от читалището за Допълваща субсидия в размер на 3 000 лв. за ремонт на стара читалищна сграда на ул. „Александър Костов” №10

2007 година

1. Спечелен проект от НЧ „Родопска просвета – 1923” за Допълваща субсидия в размер на 4 000 лв. за ремонт на сцена и читалищен салон в стара читалищна сграда.

2. През същата година читалището спечели и проект в областта на Любителско-художественното творчество за представяне на: Обичай „Коледуване” и Детски празник „Посрещане на дядо Коледа” , в размер на 400 лв.

3. С трети спечелен проект за 2007 г. за Допълваща субсидия, беше закупен „Библиотечен софтуер” на стойност 1 000 лв. и абонамент „Периодика в библиотеката” в размер на 300 лв. С този продукт започна автоматизиране на библиотечната система и обособяването на библиотеката като информационен център на територията на Община Девин.

2008 година

1. Спечелен проект от читалището за Допълваща субсидия в размер на 4 000 лв. за ремонт на сцена и читалищен салон в стара читалищна сграда.

2. НЧ „Родопска просвета – 1923” гр. Девин спечели и проект за изработване на празничен Декор за сцена, символизиращ читалищната дейност през годините, на стойност 500 лв.

2009 година

Спечелен проект от читалището за Допълваща субсидия в размер на 5 000 лв. за ремонт на сцена и читалищен салон в стара читалищна сграда .

С допълващи субсидии от Министерство на културата, собствени средства и дарения от граждани и фирми, салона, намиращ се в читалищна сграда на ул. „Александър Костов” №10, в края на месец декември 2009 година бе пуснат в действие за провеждане на читалищни мероприятия: концерти на самодейните състави и групи, срещи, събрания, театрални постановки, концерти на гостуващи групи.

2010 година

Спечелен проект от читалището за Допълваща субсидия - любителско художествено творчество в размер на 2000 лв. и 150 лв. собствени средства, с които са закупени 12 броя детски, женски родопски носии и 10 броя геги.

2011 година

Спечелен проект - Допълваща целева субсидия за художествена-творческа дейност ( попълване библиотечния фонд с книги) в размер на 1000 лв. и 432.82 лв. собствени средства, с които са закупени 132 броя нова литература.

2014 година

Спечелен проект от Първа конкурсна сесия на Допълваща целева субсидия, Направление "Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечните пространства" в размер на 5 000 лв. и 6 053.52 лв. собствени средства за ремонт на сцена в читалищна сграда, ул. "Александър Костов" №10

2016 година

Спечелен проект "Организиране и представяне на сборна изложба на творци в областта на изобразителното и приложното изкуство от град Девин и общината" в Сесия за частично финансиране на проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства, Тема: Подготовка на временни експозиции и образователни програми. Проектът е на обща стойност 1382.70 лв., от които - 1035 лв. предоставена финансова подкрепа от Министерство на културата и 347.70 лв. - собствени средства. 

Проекти за обновяване на фонда с книги и други информационни източници

2006 година

Библиотеката спечели проект за обновяване на фонда с нова литература от Министерство на културата в размер на 1 000 лв. Закупени са 47 тома справочна и учебно-помощна литература.

2007 година

Библиотеката спечели проект за обновяване на фонда с книги и други информационни източници от Министерство на Културата по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност 2007”. Закупени са 278 тома литература на стойност 1 405.46 лв.

2008 година

Библиотеката спечели проект за обновяване на фонда с книги и други информационни източници от Министерство на Културата по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност 2008”. Закупени са 222 тома литература на стойност 2 502.96 лв.

2015 година

Библиотеката спечели проект за обновяване на фонда с книги и други информационни източници от Министерство на културата по програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност 2015". Закупени са 36 тома литература и 4 е-книги на стойност 590.36 лв.

2018

Библиотеката спечели проект за обновяване на фонда с книги и други информационни източници от Министерство на културата по програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност 2018". Закупени са 130 тома литература на стойност 2196.76 лв.

Съвместни проекти на Министерство на културата и Програмата за развитие на ООН

През 2002 г. читалище „Родопска просвета – 1923” участва в проект „Гражданското развитие и участие чрез мрежата на читалищата” и стана постоянен партньор на проект „Читалища”за периода 2002-2004 г.

През 2004 г. читалището спечели проект „Ателие „Традиция” – един нов поглед, едно ново начало” .Чрез реализирането на този проект НЧ „Родопска просвета – 1923” стана инициатор на нова, нетрадиционна за региона форма на заетост, чрез иницииране на творческото претворяване на предмети от бита за сувенирни изделия. Обучаваха се млади хора, предимно жени в умения за дизайн на сувенири от дърво и плат, а някои от тях бяха наети за изработването им в Ателие „Традиция”.

Проектът постигна траен ефект. От 2004 г. до сега група от обучените по проекта жени продължават да произвеждат сувенири, които се предлагат в щанда намиращ се в музейната сбирка.

 

Спечелен проект към ОФ "Пловдив 2019"

През 2018 г. НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин кандидатства и спечели проект "Еньовден - фестивал на билките, цветята и екопродуктите от Родопите" към Общинска фондация "Пловдив 2019" на обща стойност 3060 лв.: 2000 лв. - финансова подкрепа от ОФ "Пловдив 2019" и 1060 лв. собствен принос. С отпуснатите финансови средства закупихме 12 броя сценично облекло и 10 броя скарпини, необходими за  ВГ "Родопчанка", с които представят своята композиция "Еньовденска китка" на сцена. Фестивалът ще се проведе на 24 юни 2018 г. в град Девин, пред Дома на културата. Проектът е част от културните мероприятия на "Пловдив Европейска столица на културата 2019".