ПРОЕКТИ

Участие на Музейна сбирка в TRIGRAD AR - Мобилно приложение с разширена реалност (AR)

19.03.2024 г.

Девинското село Триград стана първото родопско село с добавена виртуална реалност, съобщиха от Сдружение "Бъдеще за Триград". Това стана възможно, след като бе разработено мобилно приложение TRIGRAD AR. Приложението представя по атрактивен начин 27 туристически обекта, сред които екопътеки, пещери, природни и исторически забележителности. Показани са 9 пешеходни и екстремни маршрути, както и офроуд приключения. Разходката е придружена с виртуални образи на митични същества като самодиви, духове, древни хора, горски същества, които разказват местни легенди. Това е едно магическо приключение, което дава възможност да бъде изживяна една истинска родопска приказка. Най-безспорната част е виртуалното представяне на 21 образа, които са представени според известните предания. Сред тях се виждат образите на Хадес, на Дриада, която с дихание създава Орфеевото цвете или силивряка и с ръка го подава на зрителя. 

Горди сме, че Музейна сбирка при НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин стана част от проекта. Благодарение на виртуалната реалност, туристите вече могат да видят как автентичните ръчно дялани камъни, наречени хромели се задвижват, зърното се смила и се превръща в брашно. Всичко това през приложение TRIGRAD AR, което е изработено и финансирано от СВОМР на МИРГ "Батак-Девин-Доспат" чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и държавния бюджет. 

Благодарности изказваме на адвокат Радост Караиванова от Сдружение "Бъдеще за Триград", която ни покани да участваме в проекта. Искрено се надяваме за още съвместна работа и в бъдеще.  

 

Царството на пъстървата - Високи Западни Родопи

03.10.2023 г.

Местна инициативна рибарска група "Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат" обсъди участието на НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин като заинтересована страна в процеса на планиране и бъдещо реализиране на Стратегия за местно развитие за периода 2021-2027 г. За достигане до потенциални заинтересовани страни във фоайето на читалищната сграда, музейната сбирка и залата на библиотеката бяха обособени "Информационни точки", включващи плакати и други информационни материали, представящи Рибарската територия.

(публикация във Facebook, на страница "Царството на пъстървата - Високи Западни Родопи")

Дарителска кампания "Избери, за да помогнеш" на Райфайзенбанк

2019 година

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН предоставя на НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин сумата от 700 лв., постъпила от дарителска кампания "Избери, за да помогнеш" на Райфайзенбанк на дарения, с която цели да подпомогне финасово участието на  дарения в проекта "Да опазим локалното културно наследство".

НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин, обл. Смолян до 01.09.2020 г. ще осъществи инициативата "Пътуващо куфарче", в рамките на която ще се подготвят презентации за различни традиционни обичаи и календарни празници, типични за Девин и околните села, които ще бъдат представени в детските градини. Читалището ще подобри условията в библиотеката, където също ще се провеждат специално предназначени за деца и младежи образователни инициативи.

Интервю за проекта и участието на читалището на:

линк:https://bnr.bg/post/101212553/pet-chitalishta-zashtitavat-proekti-za-mestnoto-kulturno-nasledstvo

10 години Национална система "Живи човешки съкровища - България"

2018 година

На 14 юни 2018 г. в галерия "Средец" на Министерство на културата се състоя официална церемония по повод отбелязване на 10-та годишнина от въвеждане на Национална система "Живи човешки съкровища - България." Събитието е част от Европейската година на културното наследство и от културната програма на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

По време на церемонията Заместник министъра на културата г-н Румен Димитров отличи музеите и читалищата с вписан елемент в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство с грамота на Министерство на културата за принос в опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство и Европейската година на културното наследство.

Заместник областния управител на област Смолян г-н Адриян Петров присъства на събитието и подкрепи участниците от област Смолян в Националната система "Живи човешки съкровища - България", чието поддържане и попълване се осъществява от носителите на традиционни знания и умения във всички региони на страната.

Смолян е единствената област в България с най-много спечелени отличия: 3 грамоти за НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин, НЧ "Светлина" град Неделино и Регионален музей "Стою Шишков" град Смолян.

На церемонията присъстваха областни управители, заместник областни управители, председатели на читалища, ръководители и представители на културни институции в страната.

НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин със значителен принос за нематериалното културно наследство на България

2016 година

На 23 юни 2016 г. от 11.30 ч. в галерия "Средец" на Министерство на културата се състоя церемония за вписване на нови елементи в Националната представителна листа на елементите на нематериалното културно наследство "Живи човешки съкровища - България" етап 2016.

Националната система "Живи човешки съкровища - България" цели съхраняване на знанията и уменията за културно изразяване, които имат важно културно, историческо и художествено значение за България и тяхното предаване на следващите поколения. Право на номинации имат народните читалища - като най-стари български културни институции, както и регионалните музеи, които предлагат лица или групи, които владеят във висша степен традиционни знания и умения в някоя от областите на нематериалното културно наследство.

Със заповед на министъра на културата бе назначена национална експертна комисия с председател проф. Димитрина Кауфман, която прегледа всички подадени 41 кандидатури и излъчи предложение за нови 10 елемента, които да бъдат предоставени за утвърждаване от г-н Вежди Рашидов и бъдат вписани в Националната листа на нематериалното културно наследство. 

Министърът на културата на 23 юни 2016 г. официално обяви новите 10 елемента, сред които е и НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин със спечелен проект в:

 

Сфера на НКН: Традиционно пеене и свирене

Кандидатура: "Родопската гайда - магията на планината"

Групов носител: Гайдарски състав

Институция, излъчила кандидатурата: НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин, обл. Смолян

 

Новите носители бяха удостоени със специални грамоти за приноса в опазването и популяризирането на националната културна идентичност и голямото отличие на Министерство на културата "Златен век" - печат на цар Симеон Велики. Част от тях ще бъдат номинирани и предложени за включване в Световната листа на ЮНЕСКО, каза министърът на културата Вежди Рашидов по време на официалната церемония, в която взе участие и доц. д-р Венцислав Велев, началник на отдел "Регионални дейности" в Министерство на културата.

До сега Националната представителна листа е попълвана 4 пъти - през 2008 г., 2010 г., 2012 г. и 2014 г.

Представителите на НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин: Надежда Башова - Секретар и Калина Даракчиева - Разработване и управление на проекти получиха номинациите от г-н Вежди Рашидов в Министерство на културата.

В концертна програма по случай Еньовден на 24 юни 2016 г. секретарят на читалището Надежда Башова връчи официално наградите на груповия носител - Гайдарски състав с ръководител Емил Чолаков.

Национална програма "Живи човешки съкровища - България 2012"

2012 година

На 26 юни 2012 г. от 11.00 ч. на "Сцена 17" в Министерството на културата се състоя официалната церемония по обявяването на новите кандидатури, вписани в Националната представителна листа на елементите на нематериалното културно наследство по Националната система "Живи човешки съкровища - България" за 2012 г.В регионалния етап за попълване на системата през тази година в областните администрации в цялата страна постъпиха 88 кандидатури, които бяха оценени от регионални експертни комисии.

На 13 юни 2012 г. Национална експертна комисия, назначена със заповед на министъра на културата разгледа излъчените от регионалния етап 22 кандидатури на национално ниво със задача да номинира до 5 от тях за вписване в Националната листа на елементите по нематериално културно наследство. Решението на тази комисия беше обсъдено и подкрепено на редовно заседание на Националния съвет по нематериално културно наследство проведено на 15 юни 2012 г. Тези 5 кандидатури бяха предложени на министъра на културата за утвърждаване.

След проведена първична селекция на 7 кандидатури по Национална програма "Живи човешки съкровища - България" постъпили в област Смолян, за участие във втори етап на селекцията беше излъчена кандидатурата:

Сфера на дейност, елемент от Регистъра: Традиционно пеене и свирене

Име на проекта: "Родопската гайда - магията на планината"

Институция (читалище или музей): ОНЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин

Индивидуален/групов носител: Гайдарски състав, ОНЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин

Всички постъпили 7 досиета са одобрени и постъпват за съхранение в Националния център за нематериално културно наследство.

 

Програма "Глоб@лни библиотеки - България"

2009 година

През 2009 година библиотеката при НЧ „Родопска просвета – 1923” е включена в програма „Глоб@лни библиотеки - България”, осигуряваща безплатно оборудване и софтуер за библиотеката и обучение на персонала.

На 26.11.2010 г. библиотеката бе оборудвана с 13 компютъра ( 10 от тях са за потребители), лаптоп, мултимедия с екран, 1 брой мултифунционално устройсто (принтер,скенер, копир и факс) и 1 брой цветен лазерен принтер.

Текущ проект

2023 година

"Девин в периодичния печат - онлайн е-справочник" по Програма "Глоб@лни библиотеки - България", Грантова схема за финансиране на иновативни проекти на обща стойност 5635 лв. спечелен от библиотеката при Народно читалище "Родопска просвета - 1923" град Девин с партньори - Община Девин, Регионална библиотека "Николай Вранчев" и Народно читалище "Възраждане - 1949" кв. Настан. Потребителите  могат да използват онлайн е-справочникът "Девин в периодичния печат" надграден в сайта на читалището, секция "Библиотека".

До моментът е-справочникът съдържа 1264 записа, 870 снимани и сканирани материали, дигитализирани са 2 читалищни вестника, 1 албум и 2 брошури.

Субсидии от Министерство на културата

2005 година 

Спечелен проект от читалището за Допълваща субсидия в размер на 3 000 лв. за ремонт на стара читалищна сграда на ул. „Александър Костов” №10

2007 година

1. Спечелен проект от НЧ „Родопска просвета – 1923” за Допълваща субсидия в размер на 4 000 лв. за ремонт на сцена и читалищен салон в стара читалищна сграда.

2. През същата година читалището спечели и проект в областта на Любителско-художественното творчество за представяне на: Обичай „Коледуване” и Детски празник „Посрещане на дядо Коледа” , в размер на 400 лв.

3. С трети спечелен проект за 2007 г. за Допълваща субсидия, беше закупен „Библиотечен софтуер” на стойност 1 000 лв. и абонамент „Периодика в библиотеката” в размер на 300 лв. С този продукт започна автоматизиране на библиотечната система и обособяването на библиотеката като информационен център на територията на Община Девин.

2008 година

1. Спечелен проект от читалището за Допълваща субсидия в размер на 4 000 лв. за ремонт на сцена и читалищен салон в стара читалищна сграда.

2. НЧ „Родопска просвета – 1923” гр. Девин спечели и проект за изработване на празничен Декор за сцена, символизиращ читалищната дейност през годините, на стойност 500 лв.

2009 година

Спечелен проект от читалището за Допълваща субсидия в размер на 5 000 лв. за ремонт на сцена и читалищен салон в стара читалищна сграда .

С допълващи субсидии от Министерство на културата, собствени средства и дарения от граждани и фирми, салона, намиращ се в читалищна сграда на ул. „Александър Костов” №10, в края на месец декември 2009 година бе пуснат в действие за провеждане на читалищни мероприятия: концерти на самодейните състави и групи, срещи, събрания, театрални постановки, концерти на гостуващи групи.

2010 година

Спечелен проект от читалището за Допълваща субсидия - любителско художествено творчество в размер на 2000 лв. и 150 лв. собствени средства, с които са закупени 12 броя детски, женски родопски носии и 10 броя геги.

2011 година

Спечелен проект - Допълваща целева субсидия за художествена-творческа дейност ( попълване библиотечния фонд с книги) в размер на 1000 лв. и 432.82 лв. собствени средства, с които са закупени 132 броя нова литература.

2014 година

Спечелен проект от Първа конкурсна сесия на Допълваща целева субсидия, Направление "Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечните пространства" в размер на 5 000 лв. и 6 053.52 лв. собствени средства за ремонт на сцена в читалищна сграда, ул. "Александър Костов" №10

2016 година

Спечелен проект "Организиране и представяне на сборна изложба на творци в областта на изобразителното и приложното изкуство от град Девин и общината" в Сесия за частично финансиране на проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства, Тема: Подготовка на временни експозиции и образователни програми. Проектът е на обща стойност 1382.70 лв., от които - 1035 лв. предоставена финансова подкрепа от Министерство на културата и 347.70 лв. - собствени средства. 

Проекти за обновяване на фонда с книги и други информационни източници

2006 година

Библиотеката спечели проект за обновяване на фонда с нова литература от Министерство на културата в размер на 1 000 лв. Закупени са 47 тома справочна и учебно-помощна литература.

2007 година

Библиотеката спечели проект за обновяване на фонда с книги и други информационни източници от Министерство на Културата по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност 2007”. Закупени са 278 тома литература на стойност 1 405.46 лв.

2008 година

Библиотеката спечели проект за обновяване на фонда с книги и други информационни източници от Министерство на Културата по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност 2008”. Закупени са 222 тома литература на стойност 2 502.96 лв.

2015 година

Библиотеката спечели проект за обновяване на фонда с книги и други информационни източници от Министерство на културата по програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност 2015". Закупени са 36 тома литература и 4 е-книги на стойност 590.36 лв.

2018

Библиотеката спечели проект за обновяване на фонда с книги и други информационни източници от Министерство на културата по програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност 2018". Закупени са 130 тома литература на стойност 2196.76 лв.

2019 

Библиотеката спечели проект за обновяване на фонда с книги и други информационни източници от Министерство на културата по програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност 2019". Закупени са 110 тома литература на стойност 1007,87 лв.

2020 

Библиотеката спечели проект за обновяване на фонда с книги и други информационни източници от Министерство на културата по програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност 2020". Закупени са 280 тома на литература на стойност 4422,39 лв.

2021

Библиотеката спечели проект за обновяване на фонда с книги и други информационни източници от Министерство на културата по програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност 2021". Закупени са 232 тома литература на стойност 3796,89 лв.

2023

Библиотеката спечели проект за обновяване на фонда с книги и други информационни източници от Министерство на културата по програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност 2023". Закупени са 132 тома литература на стойност 2941,96 лв.

Съвместни проекти на Министерство на културата и Програмата за развитие на ООН

През 2002 г. читалище „Родопска просвета – 1923” участва в проект „Гражданското развитие и участие чрез мрежата на читалищата” и стана постоянен партньор на проект „Читалища”за периода 2002-2004 г.

През 2004 г. читалището спечели проект „Ателие „Традиция” – един нов поглед, едно ново начало” .Чрез реализирането на този проект НЧ „Родопска просвета – 1923” стана инициатор на нова, нетрадиционна за региона форма на заетост, чрез иницииране на творческото претворяване на предмети от бита за сувенирни изделия. Обучаваха се млади хора, предимно жени в умения за дизайн на сувенири от дърво и плат, а някои от тях бяха наети за изработването им в Ателие „Традиция”.

Проектът постигна траен ефект. От 2004 г. до сега група от обучените по проекта жени продължават да произвеждат сувенири, които се предлагат в щанда намиращ се в музейната сбирка.

Спечелен проект към ОФ "Пловдив 2019"

През 2018 г. НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин кандидатства и спечели проект "Еньовден - фестивал на билките, цветята и екопродуктите от Родопите" към Общинска фондация "Пловдив 2019" на обща стойност 3060 лв.: 2000 лв. - финансова подкрепа от ОФ "Пловдив 2019" и 1060 лв. собствен принос. С отпуснатите финансови средства закупихме 12 броя сценично облекло и 10 броя скарпини, необходими за  ВГ "Родопчанка", с които представят своята композиция "Еньовденска китка" на сцена. Фестивалът ще се проведе на 24 юни 2018 г. в град Девин, пред Дома на културата. Проектът е част от културните мероприятия на "Пловдив Европейска столица на културата 2019".